Παρουσίαση έργου INSTANT: Δεδομένα & οφέλη ξενοδοχειακού τομέα

Επισκόπηση έργου INSTANT στο συνέδριο με τίτλο "Έλλειψη εργατικού δυναμικού στον τομέα της Φιλοξενίας" (ΦΩΤΟΣ)

Στις 13 Ιανουαρίου 2023, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου που διοργάνωσε το Υφυπουργείο Τουρισμού με τίτλο "Έλλειψη εργατικού δυναμικού στον τομέα της Φιλοξενίας", το UNRF (Ερευνητικό Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας) την Ernst and Young PAS και την Prountzos and Prountzos LLC εκπροσωπούμενη από τριμελές πάνελ, παρουσίασαν τα σχετικά ευρήματα κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία της Κύπρου. Πιο συγκεκριμένα, έγινε μια λεπτομερής επισκόπηση του έργου INSTANT από τον κ. Χαράλαμπο Προύντζο, όπου παρουσιάστηκαν οι συμμετέχοντες εταίροι του έργου, το ύψος του προϋπολογισμού του έργου, οι κύριοι πυλώνες, οι στόχοι, τα παραδοτέα και η πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί λόγω των αποτελεσμάτων της έρευνας.

φ

Παρουσιάστηκαν εν συντομία τα απτά οφέλη που μπορεί και θα προσφέρει η πλατφόρμα INSTANT στις επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού τομέα και στην αγορά εργασίας όπως επίσης και στους εργαζόμενους. Ο κ. Προύντζος διευκρίνισε επίσης ότι "το INSTANT, ως συμπληρωματικός πόρος στις υπάρχουσες πλατφόρμες, θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο λύσεων με οφέλη τόσο για τον εργοδότη όσο και για τον εργαζόμενο". Ακολούθησε μια σύντομη παρουσίαση βίντεο που παρουσιάζει και εξηγεί περαιτέρω το έργο και την πλατφόρμα INSTANT.

φ

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα αποτελέσματα των ευρημάτων της ομάδας από την κ. Γιάννα Ορφανίδου ερευνήτρια του UNRF (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) και την κ. Δανάη Ψύλλα από την ΕΥ (PAS) . Στην ανάλυση της μεθοδολογίας, η κ. Ψύλλα διευκρίνισε ότι η συλλογή δεδομένων για την Κύπρο αποτελούνταν από προσωπικές συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης και ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν σε όλη την Κύπρο. Συνεχίζοντας, η κ. Ορφανίδου επεκτάθηκε και διευκρίνισε ότι σε όλη τη διαδικασία της έρευνας συμμετείχαν 200 ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα με αντιπροσωπευτικό δείγμα από διάφορα επίπεδα ποιότητας και υπηρεσιών από όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Επιπρόσθετα, περισσότερα από 600 άτομα, εκ των οποίων το 75% των ερωτηθέντων ήταν εργαζόμενοι και το 25% άνεργοι, αποτέλεσαν την Α' Φάση της αγοράς εργασίας που ερευνάται, με σκοπό τη συλλογή δεδομένων και προοπτικών σχετικών με το έργο. Από τους ερωτηθέντες, το 60% δήλωσε ότι ήταν εποχιακά απασχολούμενοι, με το 50% να είναι είτε Κύπριοι είτε Ευρωπαίοι πολίτες, ενώ το υπόλοιπο 50% ήταν υπήκοοι τρίτων χωρών.

φ

Tα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι όλες οι επιχειρήσεις φιλοξενίας αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην εξεύρεση και διατήρηση εργαζομένων για θέσεις εισαγωγικού επιπέδου, καθώς και για πολλές θέσεις ειδικευμένου επιπέδου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η έλλειψη προσέλκυσης και διατήρησης προσωπικού στον τομέα είναι αποτέλεσμα της αποχώρησης των υπηκόων της ΕΕ από την Κύπρο λόγω του COVID-19 και/ή της φυγής τους λόγω χαμηλότερου κόστους ζωής στις αντίστοιχες χώρες τους, των σχετικά χαμηλών αμοιβών και παροχών, της φύσης και της διάρκειας των καθηκόντων δίνοντας έμφαση στο υφιστάμενο σύστημα βάρδιας (split shifts) και των Σαββατοκύριακων. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι ανέφεραν επίσης ότι δεν υπάρχουν διακριτές διαδρομές σταδιοδρομίας και εξέλιξης, με ελάχιστη έως καθόλου κατάρτιση και ανάπτυξη στις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις ικανότητες που απαιτούνται για τα συγκεκριμένα επαγγέλματα. Οι επιχειρήσεις ανέφεραν ότι η έλλειψη προσωπικού έγινε πιο αισθητή το καλοκαίρι του 2021 με το κόστος στέγασης του προσωπικού να μεγιστοποιεί το συνολικό πρόβλημα.

φ

Η κ. Ψύλλα περιέγραψε επίσης παρόμοιες προσεγγίσεις και ευρήματα από τους εταίρους του INSTANT στην Ελλάδα και τη Σλοβακία. Τόσο η κ. Ψύλλα όσο και η κ. Ορφανίδου προχώρησαν στο πώς η αξιοποίηση της πλατφόρμας INSTANT μπορεί πρακτικά να ωφελήσει τόσο τον εργοδότη όσο και τον εργαζόμενο. Πιο συγκεκριμένα επικεντρώθηκαν στο πώς η πλατφόρμα INSTANT διαφοροποιείται από άλλες πλατφόρμες με τον ακόλουθο τρόπο: Έξυπνη και Εύκολη πρόσβαση τόσο για τον εργοδότη όσο και για τον εργαζόμενο, αντιστοίχιση σε πραγματικό χρόνο των προσόντων με τους ρόλους εργασίας και την προσφερόμενη θέση, πρόσβαση σε εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης που μπορούν να προσφερθούν διαδικτυακά η δια ζώσης η ακόμη και σε υβριδική μορφή που ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες του τομέα φιλοξενίας προσφέροντας επίσης συνεχιζόμενη εκπαίδευσης και επαγγελματική κατάρτιση. Η πλατφόρμα INSTANT διαφοροποιείται αφού είναι η πρώτη πλατφόρμα που διαθέτει όλη την πληροφορία και πόρους για μετεγκατάσταση και διαμονή σε ευρωπαίους πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν στην Κύπρο. (ένταξη και κινητικότητα).

φ

Κλείνοντας, ο κ. Προύντζος ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους και ενημέρωσε ότι το έργο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και το ολοκληρωμένο αποτέλεσμα θα οριστικοποιηθεί και θα είναι έτοιμο για πιλοτική εφαρμογή την άνοιξη του 2023 και σε πλήρη εφαρμογή το 2023. Το έργο "INtelligent platform for providing STaffing ANd Training in the Hotel Industry (INSTANT)" είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του RIF (Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας), το οποίο υποβλήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος RESTART 2016 - 2020.

φ

 
7928