ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.: Επήλθε ο χρόνος για μονιμοποίηση των ΕΑΧ

Πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη, 17 Μαΐου 2022, συνάντηση της Ad Hoc Επιτροπής της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. για θέματα Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ) και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) με τον Γενικό Γραμματέα και μόνιμους Γραμματείς της Οργάνωσης αναφορικά με τη μονιμοποίηση των ΕΑΧ, που για την ΠΑΣΥΔΥ και τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους ιεραρχείται στις προτεραιότητές τους.

Μετά και τις σχετικές αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας στο 59ο Συνέδριο της ΠΑΣΥΔΥ, κατά τη συνάντηση εκφράστηκε η έντονη απογοήτευση για την αναπολεσματικότητα και την αδικαιολόγητη καθυστέρηση που παρατηρείται στη ρύθμιση του ζητήματος της μονιμοποίησης των ΕΑΧ, για άρση της αδικίας που υφίστανται χιλιάδες συνάδελφοι, οι οποίοι αποστερούνται κάθε προοπτικής ανέλιξης.  Σημειώθηκε επίσης ότι πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν είναι μόνο εργασιακό, αλλά έχει και κοινωνικές προεκτάσεις, αφού επηρεάζει άμεσα τις 6,500 χιλιάδες οικογένειες των συναδέλφων ΕΑΧ, που εργοδοτούνται στον Δημόσιο Τομέα και τις 3,000 οικογένειες των ΕΑΧ του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Συναφώς υπογραμμίζεται ότι η μονιμοποίηση των ΕΑΧ πέραν του ότι δεν δημιουργεί συγχρονικά οποιαδήποτε δαπάνη, θα πρέπει να κρίνεται ως στόχος που υποβοηθά τη λειτουργία της Υπηρεσίας και συμβάλλει ουσιαστικά στην ορθολογική διάρθρωση των δομών της.

Επισημαίνεται ωστόσο ότι η εξεύρεση λύσης στο ζωτικό αυτό ζήτημα προϋποθέτει την απαραίτητη πολιτική βούληση για δρομολόγηση των επιβαλλόμενων ενεργειών, αφού η υλοποίηση του στόχου της μονιμοποίησης των ΕΑΧ θα έπρεπε πρωτίστως να αποτελεί μέριμνα και ευθύνη της πολιτείας, καθώς έχει επέλθει ο χρόνος για οριστική διευθέτησή του.

 
6608