Πρωτοπορεί σε θέματα περιβάλλοντος η Ελληνική Τράπεζα

Πέτυχε μείωση Ενεργειακής Κατανάλωσης κατά 27% και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 20% τα τελευταία χρόνια

Η Ελληνική Τράπεζα αναγνωρίζει ότι το περιβάλλον απειλείται και οι σύγχρονοι οργανισμοί έχουν υποχρέωση να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού. 

Σε μία προσπάθεια μετριασμού του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, ο Όμιλος έχει θεσπίσει μία Περιβαλλοντική Πολιτική με δράσεις, συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης με το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001, τη δημιουργία ενεργειακά αποδοτικών καταστημάτων και την πιστοποίηση των Κεντρικών Γραφείων και αριθμού καταστημάτων της με το διεθνές σήμα περιβαλλοντικής ποιότητας Green Office

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<
 
Το Πρόγραμμα Green Offices είναι ένα πρωτοποριακό σήμα περιβαλλοντικής ποιότητας για κτήρια και γραφεία στο οποίο η Τράπεζα έχει εντάξει δεκάδες από τα κτήριά της, εφαρμόζοντας και τηρώντας κριτήρια που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας και νερού, τη διαχείριση απορριμμάτων, τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων καθαριότητας κτλ. 

Η υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, αλλά κυρίως η δέσμευση και η αφοσίωση του προσωπικού είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες για την απονομή του Οικολογικού σήματος Green Office.

Σε σχέση με τις χορηγήσεις δανείων η Ελληνική Τράπεζα εφαρμόζει διαδικασίες για τη διαχείριση και την παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Κινδύνων που απορρέουν από την χρηματοδότηση έργων σε επιχειρήσεις. 

Επίσης, μέσω της χορήγησης δανείων έχει συμβάλει θετικά σε διάφορες επιχειρήσεις με θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο, όπως στην εκπαίδευση, στην υγεία και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Από το 2012 οι επενδύσεις του Ομίλου σε δράσεις με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος έχουν σχεδόν πενταπλασιαστεί
 
Οι ενέργειες της Ελληνικής Τράπεζας επεκτείνονται και σε επίπεδο εθελοντισμού με ενεργή συμμετοχή σε περιβαλλοντικές εθελοντικές ενέργειες όπως το ‘Let’s do it Cyprus’ και βεβαίως τη μακροχρόνια συνεργασία με το πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία», που έχει στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών. 

Τα «Οικολογικά Σχολεία» είναι ένα διεθνές πρόγραμμα, το οποίο η Ελληνική Τράπεζα σε συνεργασία με τον οργανισμό CYMEPA και με τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας υλοποιεί στην Κύπρο. 

Το πρόγραμμα, που απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, στοχεύει να ενδυναμώσει τους μαθητές, ώστε να γίνουν οι ίδιοι οι πρωτοστάτες της αλλαγής που έχει ανάγκη ένας αναπτυξιακά βιώσιμος κόσμος, με τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα. 

>>> Όλα τα εταιρικά νέα εδώ <<<

Σχεδιάστηκε, για να κοινοποιήσει και να ενθαρρύνει τη δράση μίας ολόκληρης σχολικής μονάδας για το περιβάλλον και επίσης να καταστήσει την περιβαλλοντική συνείδηση και δράση ως ένα σημαντικό μέρος της ζωής και της κουλτούρας των μαθητών ενός σχολείου. 

«Τα πράσινα κτήρια, τα οικολογικά πρότυπα, η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και η γενικότερη περιβαλλοντική συνείδηση που έχει υιοθετήσει η Ελληνική Τράπεζα τα τελευταία χρόνια την καθιστούν έναν από τους πλέον περιβαλλοντικά ευαίσθητους οργανισμούς στην Κύπρο», υπογραμμίζει ο κ. Φοίβος Λεοντίου, Ανώτατος Διευθυντής Λειτουργικών Εργασιών.

 
3567