ΠΣΣΕ: Προκήρυξη διαγωνισμού για θέση Λειτουργού Βουλής Γερόντων

Με καθεστώς αγοράς υπηρεσιών

Προκήρυξη για την Θέση Λειτουργού της Βουλής των Γερόντων στο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού με καθεστώς αγοράς υπηρεσιών.

Μηνιαίος μισθός (μικτός): € 560. Έδρα: Λευκωσία.

Tα προσόντα, τα καθήκοντα, οι όροι απασχόλησης, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και όλα τα σχετικά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ www.volunteerism-cc.org.cy, στην κεντρική σελίδα στο σημείο «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Θέση Λειτουργού της Βουλής των Γερόντων».

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι στις 10 Ιανουαρίου 2022, ώρα 10:00.

Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, Τηλ. 22 514 786 Email: [email protected]

 
6264