ΣΑΛΑ και ΤΕΠΑΚ: Υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας

Προχωρούν εμπράκτως στην υλοποίηση, προώθηση και καθιέρωση της μεταξύ τους συνεργασίας και σύμπραξης

Την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022, στο Μέγαρο Πρυτανείας του ΤΕΠΑΚ, υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΣΑΛΑ και του ΤΕΠΑΚ, προς διεύρυνση και αναβάθμιση της μέχρι σήμερα αγαστής τεχνολογικής και επιστημονικής συνεργασίας των δύο οργανισμών. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν από πλευράς του ΣΑΛΑ ο Πρόεδρος και  Δήμαρχος Λεμεσού κ. Νίκος Νικολαΐδης και ο Γενικός Διευθυντής του ΣΑΛΑ, Γιάννης Τσουλόφτας, ενώ από πλευράς του ΤΕΠΑΚ υπέγραψε ο Πρύτανης καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης.

Η συνεργασία ΣΑΛΑ και ΤΕΠΑΚ έχει εξαιρετική σημασία διότι είναι ικανή να ανοίξει νέους ορίζοντες και προοπτικές στους δύο κοινωφελείς οργανισμούς της πόλης μας για προώθηση των σκοπών τους, αλλά κυρίως και για ουσιαστική και αποφασιστική συμβολή όχι μόνον στην επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και στην προώθηση της κοινωνικής αναβάθμισης και περιβαλλοντικής συνείδησης στην χώρα μας, και ειδικότερα της πόλης μας.  

κξσωψ

Μέσω του υπογραφέντος Μνημονίου Συνεργασίας, το ΣΑΛΑ και το ΤΕΠΑΚ προχωρούν εμπράκτως στην υλοποίηση, προώθηση και καθιέρωση της μεταξύ τους συνεργασίας και σύμπραξης, ώστε να επιτυγχάνονται οι εκάστοτε κοινοί στόχοι και σκοποί που αφορούν αποκλειστικά το δημόσιο συμφέρον, υπό το φως της αρχής του αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

κξσψ

Ήδη, στη βάση του Υπογραφέντος Μνημονίου Συνεργασίας, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεις μεταξύ του ΣΑΛΑ και τριών Τμημάτων του ΤΕΠΑΚ, συγκεκριμένα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, για συγκεκριμένα έργα τα οποία έχουν ως στόχο την ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων λύσεων σε υπαρκτά προβλήματα. 

 
6608