Σχέδιο Αλληλεγγύης για το περιβάλλον διοργανώνει η Youth Dynamics

Με τίτλο «Καλλιεργώντας την Περιβαλλοντική συνείδηση στους νέους»

Ένα Σχέδιο Αλληλεγγύης με τίτλο «Καλλιεργώντας την Περιβαλλοντική συνείδηση στους νέους», διοργανώνει η Οργάνωση Νεολαίας Youth Dynamics.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Οργάνωσης, το πρόγραμμα διοργανώνεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδίου, που ξεκινά αρχές Μαρτίου και θα έχει διάρκεια 1 χρόνο, προβλέπονται να πραγματοποιηθούν πολλές δραστηριότητες οι οποίες θα εξυπηρετούν τους σκοπούς και στόχους του προγράμματος.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Μεταξύ άλλων το πρόγραμμα εκδηλώσεων περιλαμβάνει δεντροφυτεύσεις, εκστρατείες καθαριότητας και ανακύκλωσης, αναδασώσεις και συντηρήσεις υφιστάμενων δασικών περιοχών, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εργοστάσια ανακύκλωσης και κέντρα περιβαλλοντικής ενημέρωσης, σεμινάρια και διαλέξεις αναφορικά με την καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης καθώς επίσης και συναντήσεις με αρμόδιους φορείς, υπηρεσίες και περιβαλλοντικές οργανώσεις.
 
Επιπρόσθετα, οι νέοι θα ενημερωθούν σχετικά με τις αξίες της ανακύκλωσης, της επαναχρησιμοποίησης, της κομποστοποίησης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τη πράσινη ανάπτυξη, του Βιώσιμους στόχους των Ηνωμένων Εθνών και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.
 
Οι ομάδες στόχοι του σχεδίου περιλαμβάνουν νέους, μαθητές και φοιτητές, ακτιβιστές και περιβαλλοντιστές που είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και ενδιαφέρονται να καλλιεργήσουν περισσότερο την οικολογική τους συνείδηση και να υιοθετήσουν συμπεριφορές φιλικές προς το περιβάλλον.
 
Επίσης, στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν νέοι που θέλουν να εμπλακούν ενεργά σε δραστηριότητες, εργαστήρια, συζητήσεις και παιχνίδια που έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση αλλά και την ανάληψη δράσης έτσι ώστε να ενστερνιστούμε έναν τρόπο ζωής οικολογικά προσανατολισμένο.

(ΚΥΠΕ)

 
3338
Thumbnail