Σημαντική ανακοίνωση Τμ. Φορολογίας: Ζήτημα με τα Μηχ. Συστήματα

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας των Μηχανογραφικών Συστημάτων του Τμήματος Φορολογίας

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι λόγω αναβάθμισης των μηχανογραφικών συστημάτων, θα υπάρξει προσωρινή διακοπή, την Τρίτη 6/10/2020 μεταξύ των ωρών 8:30 πμ μέχρι και τις 12:30 πμ

Ως εκ τούτου, κατά τις πιο πάνω ώρες δεν θα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση των φορολογούμενων σε παγκύπρια βάση, για υπηρεσίες που υποστηρίζονται από τα μηχανογραφικά συστήματα του Τμήματος (Άμεσης Φορολογίας και ΦΠΑ, TAXISnet και Φορολογική Πύλη). 

Το Τμήμα Φορολογίας απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία. 
 

 
6257