Στην Ελληνική Τράπεζα το 74,4% των επενδύσεων της Δήμητρας

Η κατάσταση των επενδύσεων της εταιρείας Demetra Holdings Plc

Την τριμηνιαία έκθεση αναφορικά με την κατάσταση επενδύσεων της, έδωσε σήμερα (15/7) η εταιρεία Δήμητρα Επενδυτική (Demetra Holdings Plc).

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων, σε ποσοστό μάλιστα 74,4%, είναι στην Ελληνική Τράπεζα, όπου η Δήμητρα Επενδυτική κατέχει μετοχές και μετατρέψιμα αξιόγραφα-HBCS1 συνολικής αξίας 197,9 εκατ. ευρώ.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Την ίδια ώρα οι επενδύσεις της Demetra Holdings Plc στον τομέα της Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων ανέρχονται στα 41,5 εκατ. ευρώ και αντιπροσωπεύουν το 15,6% των συνολικών της επενδύσεων.

Οι επενδύσεις στον τομέα ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων στην Κύπρο ανέρχονται στα 31,6 εκατ. ευρώ, στην Ρουμανία στα 6,5 εκατ. ευρώ και στην Βουλγαρία στα 3,2 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις της Δήμητρας σε άλλα έργα ανέρχονται στα 13,1 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 4,93% του συνόλου.

Πέραν της Ελληνικής Τράπεζας, η Δήμητρα Επενδυτική κατέχει μετοχές 7,4 εκατ. ευρώ στην Logicom Public Ltd και 3,2 εκατ. ευρώ στην Lordos Hotels. Οι επενδύσεις αυτές αντιπροσωπεύουν το 2,78% και 1,2% αντίστοιχα του συνόλου των επενδύσεων της εταιρείας.

Οι τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά της Δήμητρας Επενδυτική στο τέλος Ιουνίου ανέρχονταν στο 1,24 εκατ. ευρώ.

>>> Όλα τα εταιρικά νέα εδώ <<<

Επιπρόσθετα, η Δήμητρα Επενδυτική κατέχει μετοχές και στις πιο κάτω εταιρείες:

  • NETinfo Plc συνολικής αξίας 830.431 ευρώ.
  • Argus Lamda Fund Class B Series 1 αξίας 103.524 ευρώ.
  • SFS Group Public Company Ltd αξίας 103.106 ευρώ.
  • Ermes Department Stores Plc αξίας 85.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το σύνολο του ολικού ενεργητικού της Δήμητρας Επενδυτικής ανήλθε στο τέλος Ιουνίου στα 265.924.563 ευρώ, ενώ η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στα 1,2695 ευρώ.
 

 
2466
Thumbnail