Στο Διαπεριφερειακό εργαστήριο του Cult-CreaTE η ΕΤΑΠ Λευκωσίας

Η ΕΤΑΠ Λευκωσίας συμμετείχε στο 4ο Διαπεριφερειακό Εργαστήριο του έργου Cult-CreaTE Interreg Europe

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Περιφέρειας Λευκωσίας, ως  εταίρος του Ευρωπαϊκού Έργου “Cult-CreaTE”, συμμετείχε στο 4 ο Διαπεριφερειακό Εργαστήριο του έργου Cult-CreaTE Interreg Europe, το οποίο πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά στις 9 Φεβρουαρίου 2021. Το θέμα του εραστηρίου ήταν «Η βελτίωση της διακυβέρνυσης και των επιχειρηματικών μοντέλων για την ενίσχυση της συμβολής των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών στον Πολιτιστικό
και Δημιουργικό Τουρισμό» / “Ιmproved governance and business models for CCIs contribution to CCT development”.

Το 4 ο Διαπεριφερειακό εργαστήριο του έργου, διοργανώθηκε από το Δήμο του Cork της Ιρλανδίας και συμμετείχαν οι εταίροι του έργου, καθώς και τοπικοί φορείς του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου. Οι διοργανωτές στο πλαίσιο του εργαστηρίου
παρουσίασαν τις δημιουργικές και πολιτιστικές επιχειρήσεις του Cork που συμβάλλουν στην ανάπτυξη Δημιουργικού και Πολιτιστικού Τουρισμού της πόλης, αλλά και τις πρωτοβουλίες της τοπικής αυτοδιοίκησης για την ανάδειξη του Cork σε προορισμό εναλλακτικού τουρισμού.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Επιπλέον, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτιστικού Τουρισμού ECTN,επιστημονικός εταίρος του έργου Cult-CreaTE από το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης και άλλοι, παρουσίασαν προτάσεις στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου, τονίζοντας τον ρόλο της δημόσιας διοίκησης στη δημιουργία σχετικών κινήτρων και μέτρων. Η ενσωμάτωση αυτών σε εργαλεία, όπως τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, τοπικά και περιφερειακά, θα πρέπει να αποτελεί το βασικό στόχο των διοικήσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή, πολύ σημαντική είναι η συμβολή και ο ρόλος συλλογικών οργάνων τα οποία
εκπροσωπούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του δημιουργικού και πολιτιστικού κλάδου, όπως επιμελητήρια, σύλλογοι, clusters για καθοδήγηση και υποστήριξη στις επιχειρήσεις.

Η ΕΤΑΠ Λευκωσίας, στο πλαίσιο του εργαστηρίου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει ως καλή πρακτική τη δομή του οργανισμού της ΕΤΑΠ και το ρόλο της ως φορέα πολιτισμού, τουρισμού και δημιουργίας στην Επαρχία της Λευκωσίας. Έγινε επίσης
αναφορά στις συνέργειες με φορείς αυτοδιοίκησης και τουρισμού για την ανάδειξη των δραστηριοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου, καθώς επίσης επισημάνθηκε η πρόθεση της ΕΤΑΠ να προωθήσει το Δημιουργικό και Πολιτιστικό τουρισμό μέσω του Σχεδίου Δράσης που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου Cult-CreaTE. Επίσης, η ΕΤΑΠ Λευκωσίας είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει σειρά δράσεων που υλοποιεί με στόχο την προώθηση των Πολιτιστικών Δημιουργικών Επιχειρήσεων, με κυριότερη δράση την πρωτοβουλία κοινής επωνυμίας (co-branding) με το λογότυπο Ngage, σε μια
προσπάθεια συνεκτικής προβολής και προώθησης των Πολιτιστικών Δημιουργικών Επιχειρήσεων της πόλης ως κύριους πυλώνες ανάπτυξης Πολιτιστικού Δημιουργικού Τουρισμού.

Τον Απρίλιο 2021, αναμένεται η έναρξη της υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης όλων των εταίρων, με στόχο την υλοποίηση δράσεων για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του δημιουργικού και
πολιτιστικού κλάδου και την ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων, με τα πρώτα αποτελέσματα να παρουσιάζονται το Νοέμβριο 2021.

 
7046