Συμμετοχή ΑΛΚ σε διεθνή συνέδρια για πράσινη & γαλάζια οικονομία

Σε διεθνή συνέδρια, που αφορούν θέματα που άπτονται της πράσινης και της γαλάζιας οικονομίας, συμμετείχε η Αρχή Λιμένων Κύπρου.
 
Σε ανακοίνωσή της, η Αρχή αναφέρει πως το πρώτο συνέδριο με τίτλο «Sea of Experience» πραγματοποιήθηκε την 25η Οκτωβρίου 2021 στα πλαίσια υλοποίησης του σχετικού ευρωπαϊκού προγράμματος, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και στόχο έχει τη δημιουργία ενός δικτύου αρμόδιων φορέων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου σε σχέση με ναυτιλιακά θέματα.

Την Αρχή Λιμένων Κύπρου εκπροσώπησε ως ομιλητής ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Δρ. Αντώνης Στ. Στυλιανού, παρουσιάζοντας ομιλία με τίτλο «Αειφόρα Λιμάνια: Τα Λιμάνια του Μέλλοντος» στην οποία ανέπτυξε, μεταξύ άλλων, ζητήματα που αφορούν την προσαρμογή των λιμανιών και των λιμενικών δραστηριοτήτων στις κλιματικές αλλαγές, ζητήματα βιωσιμότητας και αειφορίας, την υποχρέωση διεθνούς συνεργασίας και θέματα πράσινης οικονομίας όσον αφορά στην λειτουργία και δραστηριοποιήσεις των λιμενικών εργασιών.
 
Στο δεύτερο συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2021, και το οποίο ήταν υπό την αιγίδα του Φόρουμ Αρχιπελαγικών και Νησιωτικών Κρατών που δημιουργήθηκε ως πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη, ο Δρ. Αντώνης Στ. Στυλιανού, ως κεντρικός ομιλητής του Συνεδρίου, παρουσίασε ομιλία με τίτλο «Διακυβέρνηση και διαχείριση λιμενικών εργασιών για την ανάπτυξη των βασικών τομέων της γαλάζιας οικονομίας», στην οποία αναφέρθηκε σε παραδείγματα καλής πρακτικής διακυβέρνησης στον τομέα των λιμανιών και των λιμενικών δραστηριοτήτων, τους περιορισμούς αλλά και τις προοπτικές που αναφύονται μέσα από την εφαρμογή νέων μεθόδων διακυβέρνησης που συμπεριλαμβάνουν τους τομείς της γαλάζιας οικονομίας.

(ΚΥΠE)
 

 
5146