Συνάντηση ΠτΒ με Cyprus Payroll Management Association

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κα Αννίτα Δημητρίου πραγματοποίησε την Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2022, συνάντηση με τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του Cyprus Payroll Management Association (CPMA) κ. Θεόδωρο Μάντη, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του CPMA κ. Μάριο Διογένους καθώς και το μέλος του CPMA και βουλεύτρια της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού κα Σάβια Ορφανίδου. 

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του CPMA ανέλυσε τη δράση και τους στόχους του συνδέσμου, καθώς και τους τομείς δραστηριοποίησής του οι οποίοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την επιμόρφωση των μελών του αλλά και του κοινού γενικότερα σε θέματα που εμπίπτουν στον τομέα διεύθυνσης και διαχείρισης μισθοδοσίας. 

Οι εκπρόσωποι του CPMA ήγειραν θέματα που αφορούν ειδικότερα στην ανάγκη απλούστευσης των συστημάτων, τα οποία εφαρμόζονται από τις αρχές της Δημοκρατίας, όπως “Αριάδνη”, Sisnet και “Εργάνη”, με στόχο την επίσπευση των διαδικασιών και την αμεσότερη και καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο των εταιρειών όσο και του κοινού γενικότερα. 

 Από την πλευρά της, η ΠτΒ εξέφρασε τη βούλησή της για εδραίωση επικοινωνίας μεταξύ Βουλής και συνδέσμου επί θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του τελευταίου, καθώς και για την ανάγκη ανατροφοδότησης και αξιολόγησης των ευρημάτων του συνδέσμου ως προς τις βέλτιστες πρακτικές που θα πρέπει να εφαρμόζονται τόσο από την εκτελεστική όσο και από την νομοθετική εξουσία σε θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο δραστηριοποίησής του.