Συνεργασία CYENS με WiRE FS για την αγορά ακινήτων στην Κύπρο

Οι εταιρείες έχουν συνάψει συμφωνία συνεργασίας για την ανάπτυξη ψηφιακών διδύμων και για την αγορά ακινήτων στην Κύπρο

Το Κέντρο Αριστείας στην Έρευνα και Καινοτομία CYENS, που επικεντρώνεται στα Διαδραστικά Μέσα, τα Έξυπνα Συστήματα και στις Αναδυόμενες Τεχνολογίες, ανακοίνωσε σήμερα σε συνεργασία με την WiRE FS ότι οι δύο εταιρείες έχουν συνάψει συμφωνία συνεργασίας, για την ανάπτυξη ψηφιακών διδύμων, για την αγορά ακινήτων στην Κύπρο.

Σε ανακοίνωσή του, το CYENS αναφέρει ότι σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, τα δύο μέρη θα αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες γεωχωρικής και γεωαναλυτικής του Κέντρου Αριστείας CYENS, σε συνδυασμό με την πλατφόρμα ανάλυσης, αποτίμησης και μοντελοποίησης κινδύνου ακινήτων της WIRE FS για να προσφέρουν καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία στους τομείς της ακίνητης περιουσίας, των ασφαλιστικών και των χρηματοοικονομικών.

Σημειώνει ότι η γεωαναλυτική χρησιμοποιεί τις πληροφορίες τοποθεσίας για ανάλυση χωρικής επίγνωσης και κατανόηση κατάστασης, προσθέτοντας ότι με την ενσωμάτωση της γεωγραφικής θέσης και άλλων χωρικών λεπτομερειών, οι επιχειρήσεις θα έχουν ευρύτερη κατανόηση μεγάλων δεδομένων που είναι διάσπαρτα στον φυσικό χώρο και χρόνο, και δίνουν πρόσβαση σε νέες γνώσεις και νέες αποδοτικότητες.

Σύμφωνα με το CYENS η χρήση της γεωαναλυτικής επιτρέπει συγκρίσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό τάσεων και προτύπων, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ συνδυάζεται συνήθως με τεχνητή νοημοσύνη και υπολογιστική όραση, για την εκτέλεση χαρτογράφησης υψηλής ανάλυσης και τον εντοπισμό αλλαγών στη χρήση γης.

Μέσω αυτής της εταιρικής σχέσης, το CYENS θα συνεισφέρει με εξειδικευμένους ερευνητές στους τομείς της μηχανικής και βαθιάς μάθησης, των δορυφορικών εικόνων, της γεωχωρικής ανάλυσης και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), οι οποίοι σε συνεργασία με την την εξειδικευμένη τεχνική ομάδα της WiRE FS θα δουλέψουν προς τον φιλόδοξο κοινό στόχο της ανάπτυξης ψηφιακών διδύμων όλων των ακινήτων στην Κύπρο.
 
(ΚΥΠΕ)

 
5146