Θέλουν να επενδύσουν σε αξιόπιστο προσωπικό οι χώροι εστίασης

Σε Γόρδιο δεσμό εξελίσσεται το ζήτημα με την έλλειψη εργατικού δυναμικού στη χώρα μας την ώρα, μάλιστα, που δεκάδες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.

Το ερώτημα που πλανάται αυτή τη στιγμή στον εργασιακό ορίζοντα δεν αφορά μόνο στο πως φτάσαμε από την μεγάλη ανεργία των προηγούμενων χρόνων στην έλλειψη εργατικών χεριών αλλά στο τι μέλλει γενέσθαι.

Το κράτος οφείλει να βρει λύσεις. Λύσεις βιώσιμες και όχι απλές σπασμωδικές κινήσεις. Λύσεις οι οποίες μακροπρόθεσμα θα φέρουν την ανάπτυξη αλλά και τη δημιουργία ενός ικανού εργατικού δυναμικού που θα στηρίξει τον ιδιωτικό τομέα.

Η πρόταση της κυβέρνησης για την εργοδότηση αιτητών ασύλου ούτως ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες για ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό δεν μπορεί να αποτελέσει μια βιώσιμη λύση που θα αλλάξει την υπάρχουσα αρνητική κατάσταση. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε την πολυτέλεια να επενδύσουν χρήμα και χρόνο για την εκπαίδευση ατόμων στις θέσεις εργασίας τους οι οποίοι σήμερα θα βρίσκονται στην Κύπρο ενώ στο άμεσο μέλλον, και μόλις εξεταστεί το αίτημα τους για πολιτικό άσυλο, θα έχουν φύγει.

Ο στόχος πρέπει να είναι η συλλογική λύση του όλου ζητήματος και όχι τα ημίμετρα που θα οξύνουν μελλοντικά το πρόβλημα χωρίς να το λύνουν οριστικά.

Η εστίαση είναι ένας από τους κλάδους που έχει πληγεί περισσότερο από τους υπόλοιπους τομείς στο ζήτημα της έλλειψης εργατικών χεριών και αυτό αναμένεται να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό και τον κύκλο εργασιών τους μελλοντικά.

Πρόκειται για ένα κλάδο ιδιαιτέρως απαιτητικό γι αυτό και χρειάζεται να δαπανηθεί αρκετός χρόνος, πολύς μόχθος αλλά και χρήμα για την εκπαίδευση του προσωπικού γεγονός που απαιτεί  άτομα που θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν για μακροχρόνιο διάστημα.

Για το λόγο αυτό και οι επιχειρήσεις της εστίασης επιμένουν στο να έχουν τη δυνατότητα να φέρνουν εργατικό προσωπικό από τρίτες χώρες ούτως ώστε να μπορούν να επαφίενται σε αυτούς και να δημιουργήσουν οι ίδιες το εργατικό δυναμικό τους πάνω στο οποίο θα μπορούν να στηριχθούν και να επενδύσουν σε αυτό.

Εν κατακλείδι, η κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό στη χώρα μας απαιτεί να βρεθεί μια μακροχρόνια λύση που θα επιτρέπει στις ιδιωτικές επιχειρήσεις της εστίασης να έχουν το δικό τους αξιόπιστο προσωπικό, προσφέροντας τους την ευκαιρία να επενδύσουν σε αυτό.

*Άποψη από τον χώρο της Εστίασης
 

 
7080