Τι είναι η Δήλωση Τελών από την Ελληνική

Δήλωση Τελών άρχισαν να στέλνουν οι τράπεζες στους πελάτες τους

Δηλώσεις Τελών από τις τράπεζες άρχισαν να παραλαμβάνουν οι πολίτες, με τις οποίες ενημερώνονται για όλες τις χρεώσεις που τους επιβλήθηκαν τη χρονιά που πέρασε για κάθε λογαριασμό πληρωμών που διατηρούν.

Όπως είναι γνωστό, η αποστολή Δήλωσης Τελών στους πελάτες των τραπεζών κατέστη υποχρεωτική στη βάση ευρωπαϊκής οδηγίας, που στη συνέχεια ψηφίστηκε σε νόμο. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, οι τράπεζες θα πρέπει να αποστέλλουν χωρίς πρόσθετη χρέωση μια αναλυτική κατάσταση στους πελάτες τους, με τις χρεώσεις που ήδη πλήρωσαν για κάθε λογαριασμό πληρωμών που διαθέτουν.

Κάθε Δήλωση Τελών, όπως προνοεί η νομοθεσία, πρέπει να αποστέλνεται σε ετήσια βάση, καλύπτοντας τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Η πρώτη Δήλωση Τελών που αποστέλλουν τώρα οι τράπεζες, αφορά την περίοδο Νοέμβριος 2018 – Δεκέμβριος 2019, αφού η ευρωπαϊκή οδηγία τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2018.

Σημειώνεται ότι ως «λογαριασμός πληρωμών» περιγράφεται ο τρεχούμενος με ή χωρίς υπερανάληψη, ο λογαριασμός ταμιευτηρίου, ο λογαριασμός προειδοποίησης μέχρι επτά ημερών, ο ηλεκτρονικός τρεχούμενος με ή χωρίς υπερανάληψη και ο λογαριασμός πιστωτικής κάρτας.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Δήλωση Τελών είναι τυποποιημένη και πανομοιότυπη για όλες τις τράπεζες και δεν αφορά σε νέες χρεώσεις, αλλά όσα ήδη πλήρωσε ο κάθε πελάτης για τις πιο κάτω υπηρεσίες:

 • τήρηση λογαριασμού (τρεχούμενου, ταμιευτηρίου, κλπ.)
 • παροχή χρεωστικών καρτών
 • παροχή πιστωτικών καρτών
 • ανάληψη μετρητών
 • παραχώρηση βιβλιαρίου επιταγών
 •  μεταφορές πίστωσης SEPA
 • μεταφορές πίστωσης εκτός SEPA
 • πάγιες εντολές
 • άμεσες χρεώσεις
 • επιστροφές επιταγών λόγω ανεπαρκών υπολοίπων
 •  υπηρεσίες συναλλάγματος
 • υπεραναλήψεις
 • υπερβάσεις
 •  αντίγραφο κατάστασης λογαριασμού

Εκτενέστερα, η Δήλωση Τελών θα καταγράφει το τέλος μονάδας που χρεώνεται για κάθε
υπηρεσία πληρωμών που συνδέεται με τον λογαριασμό,
τον αριθμό των περιπτώσεων όπου χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία, ενώ περιλαμβάνει επίσης το συνολικό ποσό των τελών που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου για κάθε υπηρεσία, το επιτόκιο υπερανάληψης λογαριασμού, καθώς και το συνολικό ποσό των τόκων που εφαρμόζονται σχετικά με την υπερανάληψη κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου, σε κάθε περίπτωση.

Επιπλέον, η Δήλωση Τελών θα περιλαμβάνει το πιστωτικό επιτόκιο για τον λογαριασμό, το συνολικό ποσό των τόκων που εισπράχθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσό των τελών που χρεώθηκαν για όλες τις υπηρεσίες πληρωμών. Πέρα από τη Δήλωση Τελών, οι πελάτες των τραπεζών θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά την κατάσταση λογαριασμού, εκτός αν έκαναν άλλη ρύθμιση με την τράπεζά τους.

 
1301
Thumbnail
 • Επίσημος προσκεκλημένος και ομιλητής στην Παρουσίαση ήταν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φιλοξένησε, στις 17 Φεβρουαρίου 2020, το κύριο μέρος των εργασιών του 39ου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φοιτητών (European Student Union – ESU), που συνδιοργανώθηκε με την Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ). 

ad1mobile

Σημειώνεται ότι η ESU είναι μέλος του E4 Group (ESU, ENQA, EUA, EURASHE) και αποτελεί ένα από τους πιο σημαντικούς φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που συμβάλουν στη συνεχή αναδιαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου της Ανώτερης Εκπαίδευσης. 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Επίσημος προσκεκλημένος και ομιλητής στο Συνέδριο ήταν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας. Ο Πρύτανης Πουγιούτας, αφού καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, ανέπτυξε τη φιλοσοφία της ευέλικτης μάθησης, παρουσιάζοντας ένα «ιδεατό μοντέλο» αυτού του είδους μάθησης. 

Συγκεκριμένα, εστίασε σε πέντε σημαντικές παραμέτρους της ευέλικτης μάθησης: τον χρόνο και το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών, τα κριτήρια εισδοχής, την εκπαιδευτική προσέγγιση και το μαθησιακό υλικό, και τέλος τη μέθοδο μάθησης και τις διαδικασίες υλοποίησης της προσφοράς της ευέλικτης μάθησης. 

Στη συνέχεια παρουσίασε το εκπαιδευτικό μοντέλο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ανέπτυξε τον τρόπο με τον οποίο το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει ευέλικτη μάθηση και παρουσίασε τα εμπόδια και τους περιορισμούς ως προς την προσφορά πλήρους ευέλικτης μάθησης. 

Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε, ανάμεσα σε άλλα, στους περιορισμούς τους οποίους θέτει το εθνικό πλαίσιο για την Ανώτερη Εκπαίδευση, ως προς τις περιόδους έναρξης των σπουδών, τις υποχρεωτικές, δια φυσικής παρουσίας τελικές εξετάσεις, τη μη υιοθέτηση εναλλακτικών και πιο ποιοτικών μορφών αξιολόγησης σε σχέση με τις γραπτές εξετάσεις και τη μη χρήση ηλεκτρονικής επιτήρησης των τελικών εξετάσεων. Εξέφρασε δε την αισιοδοξία ότι θα υπάρξουν σύντομα αλλαγές στο πλαίσιο αυτό.

Μετά το τέλος της παρουσίασης από τον Πρύτανη, υπήρξαν αρκετά σχόλια/ερωτήσεις/εισηγήσεις από τους συμμετέχοντες και εκτενής συζήτηση επί των θεμάτων που εγέρθηκαν. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η ανάγκη ευελιξίας των προγραμμάτων σπουδών σε σχέση με το περιεχόμενο και τα επιλεγόμενα μαθήματα και ο εμπλουτισμός τους με μαθήματα ανθρωπιστικών σπουδών και κοινωνικών επιστημών, η ανάγκη προσφοράς προγραμμάτων σπουδών μικρής χρονικής διάρκειας (NanoDegrees, Micromasters, credentials), και η ανάγκη εξεύρεσης τρόπων άρσης των εμποδίων που περιορίζουν και δυσχεραίνουν τη προσφορά της ευέλικτης μάθησης.

>>> Διαβάστε εδώ όλα τα νέα των κυπριακών επιχειρήσεων <<<

ad2mobile

Η ESU και η ΠΟΦΕΝ ευχαρίστησαν τον Πρύτανη για την ευγενική χορηγία και την φιλοξενία, ως επίσης και για την ομιλία και παρουσίασή του, η οποία έδωσε τροφή για περαιτέρω εμβάθυνση στο σημαντικό θέμα της ευέλικτης μάθησης. Με τη σειρά του, ο Πρύτανης Πουγιούτας συνεχάρη τις φοιτητικές οργανώσεις για την αξιόλογη προσφορά τους στη διαμόρφωση πολιτικής για τη συνεχή αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης. 

Τέλος, δήλωσε τη διαχρονική στήριξη, τόσο του ιδίου, όσο και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στις δράσεις των φοιτητικών οργανώσεων που αποσκοπούν στην συνεχώς αυξημένη συμμετοχή των φοιτητών στη διακυβέρνηση των πανεπιστημίων και στην συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση. 
 

article 1