Τιμητικό βραβείο κοινωνικής προσφοράς στην Eurobank Κύπρου

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου τίμησε την Τράπεζα για τη διαχρονική στήριξη στη Σχολή Μοριακής Ιατρικής

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) απένειμε τιμητικό βραβείο κοινωνικής προσφοράς στη Eurobank Κύπρου, για τη διαχρονική στήριξη που η Τράπεζα έχει προσφέρει στη Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου (ΣΜΙΚ). Η απονομή του βραβείου έγινε στο πλαίσιο της τελετής αποφοίτησης της Σχολής, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία την Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2022. Εκ μέρους της Eurobank Κύπρου, το βραβείο παρέλαβε ο Επικεφαλής του τμήματος Wealth Management της Τράπεζας, κ. Μάριος Χατζηκυριάκος. 

Η Eurobank Κύπρου, ως ένας κοινωνικά ευαίσθητος και υπεύθυνος οργανισμός που στηρίζει έμπρακτα οργανισμούς και θεσμούς οι οποίοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, έχει στηρίξει έμπρακτα τη ΣΜΙΚ από την έναρξη λειτουργίας της, το 2012, προσφέροντας υποτροφίες σε διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και χορηγώντας σημαντικές διαλέξεις που έχει διοργανώσει η Σχολή με φιλοξενούμενους ομιλητές διεθνούς κύρους.

>>>>Διαβάστε επίσης: Ενοικίαση ή αγορά; Το αιώνιο ερώτημα & τι να προσέξετε<<<<

Η στήριξη και παροχή ευκαιριών σε φοιτητές, ερευνητές και νέους επιστήμονες αποτελεί διαχρονικά προτεραιότητα για την Τράπεζα, καθώς η ανάπτυξη του τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης, έχει άμεση επίδραση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας και της κοινωνίας ευρύτερα, καθώς και στην ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου. 

Στις τρεις δεκαετίες λειτουργίας του, το ΙΝΓΚ έχει συμβάλει αποφασιστικά στην υλοποίηση ποιοτικής έρευνας και στην προσφορά ιατρικής φροντίδας σε χιλιάδες ασθενείς, τομείς που ενισχύονται σημαντικά μέσα από την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου από το Ινστιτούτο.

 
8027