Τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης o ΟΕΕΠΑΠ First Triton Shipping

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Διαλύεται και τίθεται σε εκκαθάριση

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σε ανακοίνωση της αναφέρει πως ο ΟΕΕΠΑΠ First Triton Shipping Fund AIFLNP V.C.I.C Limited (ex Euploia Shipping Fund Ltd) διαλύεται και τίθεται σε εκκαθάριση, συνέπεια της απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων του ΟΕΕΠΑΠ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 132(1)(ε) του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2018 (‘ο Νόμος’). 

Με την απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΟΕΕΠΑΠ, διαλύεται και τίθεται σε εκκαθάριση και το τελευταίο επενδυτικό τμήμα ΟΕΕΠΑΠ First Triton Sub-Fund I. 

Η διάλυση του ΟΕΕΠΑΠ έχει γνωστοποιηθεί στην ΕΚΚ, ως προβλέπει το άρθρο 63(8) του Νόμου, από τον ίδιο τον ΟΕΕΠΑΠ. 

Σημειώνεται ότι ο ΟΕΕΠΑΠ τίθεται σε εκούσια εκκαθάριση.