Τμ Δασών: Πουλά 605 πεύκα που θα κοπούν από κοιλάδα / Κάντε offer

Το ποσό που ζητά το Τμήμα Δασών για την υλοτομία 605 δέντρων τα οποία βρίσκονται στην κοιλάδα του Διαρίζου στην Πάφο

Με διαγωνισμό προχωρά το Τμήμα Δασών για την πώληση 444 κυβικών μέτρων περίπου ξυλείας Τραχείας Πεύκης η οποία θα προκύψει από την υλοτομία 605 δένδρων τα οποία βρίσκονται στα διαμερίσματα 89 και 90, στο Τομέα 4 στην κοιλάδα Διαρίζου της Δασικής Περιφέρειας Πάφου το οποίο ανήκει στην κατηγορία CPV 03413000 – 8. 

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η εκτιμώμενη αξία της ξυλείας ανέρχεται σε 26.000 ευρώ, ενώ όπως σημειώνεται η προσφορά θα κατακυρωθεί στον προσφέροντα με τη ψηλότερη τιμή

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 15η Δεκεμβρίου του 2020, στις 10:00 π.μ..  

Όπως σημειώνεται στα έγγραφα του Διαγωνισμού, από τα 444 κυβικά μέτρα ξυλείας περίπου το 1 κυβικό μέτρο είναι ελαττωματική ξυλεία, ενώ ταυτόχρονα υπογραμμίζεται πως στον αγοραστή δεν θα επιτραπεί να υλοτομήσει και να μεταφέρει δένδρα χωρίς την παρουσία επιβλέποντα Δασικού Υπαλλήλου. 

Θα πληρώσει οποιεσδήποτε ζημιές σε άλλα δέντρα

Όπως περιγράφεται, στον αγοραστή, σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε ζημιά σε άλλα δέντρα θα επιβάλλονται κυρώσεις, ενώ όπως σημειώνεται πιθανόν είναι το Τμήμα Δασών να αναλάβει το κλάδεμα δένδρων, προς αποφυγή ζημιών.

Ταυτόχρονα, εάν κάποια δένδρα ξεριζωθούν, ξηραθούν ή πάθουν ανεπανόρθωτες ζημιές θα διατεθούν στον αγοραστή σύμφωνα με την τιμή της προσφοράς. 

Εκτός διαγωνισμού όσοι θα τα μετατρέψουν σε καυσόξυλα ή κάρβουνα 

Σύμφωνα με την προκήρυξη, δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν μόνο οι αγοραστές που δεν σκοπεύουν να μετατρέψουν τη ξυλεία σε ξυλάνθρακες ή καυσόξυλα. Κατακύρωση της προσφοράς γίνεται υπό τον όρο ότι η κορμοξυλεία δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ξυλανθράκων ή καυσοξύλων. Παράβαση του όρου αυτού εξ’ υπακούει κυρώσεις όπως κατακράτηση της εγγύησης, όπως σημειώνεται. 

Διαβάστε αυτούσια τα έγγραφα του διαγωνισμού

Τι είναι η τραχεία πεύκη

Το κύριο δασικό δέντρο της Κύπρου είναι η τραχεία πεύκη (Pinus brutia) από την παραλία μέχρι τα 1200-1400 μ.

Ονομάζεται τραχεία πεύκη λόγω της «τραχύτητας» των βελονών της. Τα βελονοειδή φύλλα των πεύκων είναι πεπιεσμένα (επίπεδα), αλλά περιτυλίσσονται (όπως τα τσιγάρα). Στην τραχεία πεύκη οι παρυφές των φύλλων είναι οδοντωτές και οι βελόνες δεν περιτυλίσσονται πλήρως με αποτέλεσμα στην αφή (με το χέρι) να είναι τραχειές.

Η τραχεία πεύκη εκμεταλλεύεται για το ξύλο της λόγω της μεγάλης ευθυτένιας των κορμών και για το ρετσίνι.

 
3294
Thumbnail