Τμ. Φυσικής για παρουσία ανεμβολίαστων φοιτητών/Ακαδημαϊκών

Ζητούν την έγκριση της Πρυτανείας για την λήψη αυστηρότερων μέτρων στο Τμήμα Φυσικής

To Τμήμα Φυσικής δηλώνει ότι δεν υπάρχει απόφασή του που το διαφοροποιηθεί από την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων στο Χειμερινό Εξάμηνο 2021, με σχετική ανακοίνωση.

Πιο συγκεκριμένα, σε άτυπη συνάντηση Ακαδημαϊκών Μελών του Τμήματος Φυσικής που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Αυγούστου και στην οποία ήταν παρόντες 8 από τα 14 Ακαδημαϊκά Μέλη του Τμήματος Φυσικής, απουσία των εκπροσώπων φοιτητών του Τμήματος εκφράστηκαν ομόφωνα οι διαφωνίες των παρόντων μελών προς την απόφαση της Συγκλήτου και η πρόθεση του Τμήματος να μεταφέρει και να συζητήσει περαιτέρω τις ανησυχίες του με τις Πρυτανικές Αρχές. 

Κατόπιν στην Επίσημη Συνεδρία του Τμήματος, που πραγματοποιήθηκε στην 1 Σεπτεμβρίου, παρουσία 12 Ακαδημαϊκών Μελών του Τμήματος και 1 εκπροσώπου φοιτητών το Τμήμα κατάληξε πλειοψηφικά στην παρακάτω απόφαση που αποτελεί την μοναδική επίσημη τοποθέτηση του Τμήματος Φυσικής:

"Το Συμβούλιο του Τμήματος Φυσικής εκφράζει τις ανησυχίες του για την ασφάλεια του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού προσωπικού, μεταπτυχιακών βοηθών διδασκαλίας και φοιτητών, από την απόφαση της Συγκλήτου που λήφθηκε κατά την 20/2021 Συνεδρία της, η οποία επιτρέπει την φυσική παρουσία ανεμβολίαστων φοιτητών και Ακαδημαϊκών στα μαθήματα κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2021.

Ζητούμε την έγκριση της Πρυτανείας για την λήψη αυστηρότερων μέτρων στο Τμήμα Φυσικής που θα διασφαλίσουν καλύτερα την ασφάλεια προσωπικού και φοιτητών, επιτρέποντας την παρουσία μόνο εμβολιασμένων ή νοσήσαντων φοιτητών και προσωπικού στις τάξεις, εργαστήρια και κοινόχρηστους χώρους του Τμήματος  με παράλληλη εξ ‘αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων από ανεμβολίαστους φοιτητές. Παράλληλα καλούμε τις Πρυτανικές αρχές στην επόμενη Συνεδρία του Τμήματος (Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου, 1600-1800) για περαιτέρω συζήτηση των προτάσεων και προβληματισμών μας".
 

 

 
5416