Τρ. Κύπρου: Πώς μείωσε τα ΜΕΔ από €15 δις σε €1,8 δις (ΓΡΑΦΙΚΑ)

Πόσα «κόκκινα» δάνεια αναδιαρθρώθηκαν και πόσα πωλήθηκαν από τον Δεκέμβριο του 2014 / ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Σημαντική μείωση παρουσιάζει το ποσοστό των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στην Τράπεζα Κύπρου, μετά από επίμονες και έντονες προσπάθειες των τελευταίων ετών, αφού πλέον τα «κόκκινα» δάνεια ανέρχονται μόλις στο 1,8 δις ευρώ σε σχέση με 15 δις ευρώ που ήταν τον Δεκέμβριο του 2014.

Στην δραστική μείωση των «κόκκινων» δανείων στην Τράπεζα Κύπρου συνέβαλε τα μέγιστα και η χθεσινή (18/1) πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΔ σε επενδυτικά ταμεία που συνδέονται με την PIMCO, η μεικτή λογιστική αξία του οποίου ανέρχεται στα €545 εκατ.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε, δε, η Τράπεζα Κύπρου, η χθεσινή συμφωνία αποτελεί ακόμα ένα ορόσημο στην επίτευξη ενός από τους στρατηγικούς στόχους του Συγκροτήματος για βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου μέσω της μείωσης των ΜΕΔ, αφού με την συναλλαγή μειώνονται τα ΜΕΔ κατά 22%. 

Συνολικά, η μείωση των ΜΕΔ για το έτος 2020 ανήλθε σε €2.1 δις, μειώνοντας τα ΜΕΔ σε €1.8 δις και το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια σε 16%, λαμβάνοντας υπόψη το Helix 2 (Χαρτοφυλάκια Α και Β) και οργανική μείωση ΜΕΔ ύψους περίπου €600 εκατ.

Οι κινήσεις μείωσης των ΜΕΔ
Πάντως, αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου, καθώς και τις κατά καιρούς ανακοινώσεις του Συγκροτήματος, όπως έχει λεχθεί και εισαγωγικά, πλέον, το χαρτοφυλάκιο των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων της Τράπεζας έχει μειωθεί κατά 13,2 δις ευρώ σε σχέση με το 2014.

Όπως φαίνεται, εξάλλου, και στο πιο κάτω γραφικό, από την συνολική μείωση των ΜΕΔ, περίπου το 70% οφείλεται σε οργανικές κινήσεις (κυρίως αναδιαρθρώσεις), με την υπόλοιπη μείωση να αποδίδεται σε αποξένωση (πώληση) δανείων

Ειδικότερα, από τον Δεκέμβριο του 2014 η Τράπεζα Κύπρου έχουν αναδιαρθρωθεί δάνεια συνολικού ύψους 8,9 δις ευρώ, περίπου, ενώ έχει πωληθεί κατά καιρούς σε διάφορες εταιρείες χαρτοφυλάκιο 4,3 δις ευρώ. α

Μετά τις πιο πάνω κινήσεις, πλέον, παραμένουν στο χαρτοφυλάκιο των ΜΕΔ δάνεια συνολικού ύψους 1,8 δις ευρώ, με ορισμένα από αυτά να έχουν αναδιαρθρωθεί, αλλά να μην έχουν ακόμα αποχαρακτηριστεί. 

Επιπρόσθετα και σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Κύπρου, οι διαγραφές ποσών στο πλαίσιο των αναδιαρθρώσεων, κατά την περίοδο μεταξύ πρώτου τριμήνου του 2019 και του τελευταίου τριμήνου του 2020, ανήλθαν στα 780 εκατ. ευρώ.  

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Η καθοδική πορεία
Αξίζει, εξάλλου, να αναφερθεί πως, συνεπεία των προαναφερθεισών κινήσεων, μειώθηκε δραστικά και το ποσοστό των ΜΕΔ προς το σύνολο των δανείων που διαθέτει η Τράπεζα.

Ειδικότερα, το ποσοστό από το υψηλό 63% του ήταν τον Δεκέμβριο του 2014 σήμερα έχει μειωθεί στο 16%.

Η καθοδική πορεία του ποσοστού των ΜΕΔ προς δάνεια φαίνεται στο ακόλουθο γραφικό: α

Η προσπάθεια θα συνεχιστεί
Πάντως, η προσπάθεια της Τράπεζας Κύπρου για περαιτέρω μείωση του χαρτοφυλακίου των ΜΕΔ αναμένεται πως θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες.

Όπως τονιζόταν στην χθεσινή (18/1) ανακοίνωση της Τράπεζας, «ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής μας για δημιουργία αξίας για τους μετόχους, σύμφωνα με τους μεσοπρόθεσμους στρατηγικούς μας στόχους που ανακοινώθηκαν με τα οικονομικά αποτελέσματα για το ενιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, παραμένουμε επικεντρωμένοι στην περαιτέρω μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό και θα συνεχίσουμε να αναζητούμε λύσεις, οργανικές και μη, με στόχο το τέλος του 2022 το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια να είναι μονοψήφιο». 

>>> Όλα τα εταιρικά νέα εδώ <<<

«Θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε την προοπτική για επιτάχυνση της μείωσης των ΜΕΔ, μέσω περαιτέρω πωλήσεων ΜΕΔ στο μέλλον», αναφερόταν περαιτέρω.

Σημειώνεται, δε, πως, όπως ανακοίνωσε το Συγκρότημα, η Τράπεζα Κύπρου είναι πλέον σε καλύτερη θέση να διαχειριστεί τις προκλήσεις που προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη κρίση από την εξάπλωση του COVID-19 και να στηρίξει την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας.

Μάριος Αδάμου