Τρίτος κύκλος χρηματοδότησης από Cyprus Seeds

Όλες οι πληροφορίες για να αιτηθούν οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές χορηγία

*Χορηγός Business Hour By Brief η RCB Bank

ΓΡΑΦΕΙ Η ΞΕΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Ένα ακόμη κάλεσμα απεύθυνε η Γενική Διευθύντρια του Cyprus Seeds, Μαρία Γεωργιάδου, σε επιστήμονες και ερευνητές της Κύπρου για να υποβάλουν σχετική αίτηση ώστε να εμπορευματοποιήσουν το προϊόν της έρευνάς τους.

Πιο συγκεκριμένα, η κα. Γεωργιάδου φιλοξενούμενη στην εκπομπή Business Hour By Brief, σημείωσε πως για μια ακόμη φορά, ο κυπριακός ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συστήθηκε το 2018, εξασφάλισε το matching ποσό των 100 χιλιάδων ευρώ από το Υφυπουργείο Καινοτομίας, εξασφαλίζοντας χορηγίες, για τους συμμετέχοντες ερευνητές.

Επιπλέον, όσοι επιλεχθούν θα έχουν επίσης πρακτική κατάρτιση σε θέματα που άπτονται της εμπορευματοποίησης του προϊόντος που προκύπτει από την έρευνα τους, καθοδήγηση (mentoring) από έμπειρους ειδικούς και δικτύωση.

Η κα. Γεωργιάδου σημείωσε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν για τον τρίτο κύκλο χρηματοδότησης του Προγράμματος στην ιστοσελίδα του Cyprus Seeds μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Όσοι επιλεγούν θα εξασφαλίσουν 18μηνη συνεργασία με το πρόγραμμα αυτό.

Όπως και με τις προηγούμενες προσκλήσεις, επιλέξιμοι για υποβολή αίτησης είναι μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί και μεταδιδακτορικοί φοιτητές, σε συνεργασία με καθηγητές και βοηθούς καθηγητές των δημοσίων και ιδιωτικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Κύπρου των οποίων η εμπορευματοποίηση της ακαδημαϊκής τους έρευνας θα συμβάλει στην επίλυση παγκοσμίων προκλήσεων. Επιπρόσθετα, θα μπορούν να υποβάλουν αίτησή Κύπριοι καθηγητές και διδακτορικοί και μεταδιδακτορικοί φοιτητές που δραστηριοποιούνται σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, σε συνεργασία με καθηγητές και φοιτητές από ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Κύπρο.

Tέλος σημείωσε πως οι κύριοι χρηματοδότες του Cyprus Seeds είναι το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη και η Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative) και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδεΕΚ) στηρίζει επίσης την πρωτοβουλία Cyprus Seeds από την αρχή του προγράμματος.

Δείτε την συνέντευξη της κας. Γεωργιάδου στην εκπομπη Business Hour By Brief: 

 
8028