Ξεκινά φιλόδοξη έρευνα στη Λεμεσό / Από Ακρωτήρι έως Βασιλικό

Για τα οικονομικά οφέλη των δραστηριοτήτων στην παράκτια και θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Λεμεσού

Την εκπόνηση ενός νέου ερευνητικού έργου που θα εντοπίσει και θα αξιολογήσει τους κινδύνους για το θαλάσσιο περιβάλλον της Λεμεσού αλλά και τα οικονομικά οφέλη των δραστηριοτήτων στην παράκτια και θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Λεμεσού (από το Ακρωτήρι έως το Βασιλικό), ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Νίκος Νικολαΐδης σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick.

Ο Δήμαρχος Λεμεσού σε δηλώσεις του ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο Frederick και τους συμμετέχοντες ερευνητές και άλλους εμπλεκόμενους, τονίζοντας τη σημασία αυτής της μελέτης για την ανάπτυξη ενός οδικού χάρτη για μελλοντικά περιβαλλοντικά ερευνητικά έργα για την παράκτια πόλη της Λεμεσού.

Η Carol Bailey, Επικεφαλής Έρευνας στο Τμήμα Ναυτιλίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου Frederick, παρουσίασε τους στόχους, το πεδίο και τη μεθοδολογία της έρευνας με σκοπό τη διασφάλιση ολιστικής αξιολόγησης των δραστηριοτήτων διαφόρων τομέων, με επιστημονικά στοιχεία και γνωμοδότηση εμπειρογνωμόνων. Όπως ανέφερε: «Η ανάλυση και τα ευρήματα θα δώσουν από τη μια απαντήσεις στις περιβαλλοντικές ανησυχίες των πολιτών και από την άλλη στρατηγικές εισηγήσεις σχετικά με τις πρακτικές
μετριασμού των κινδύνων, για συνεχή διάλογο με τους πολίτες και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του Blue Limassol Forum και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης: Γαλάζια Οικονομία, Βιώσιμο Περιβάλλον και Ευημερία του Πολίτη».

μφ

Η επιστημονική μελέτη θα εκπονηθεί από ερευνητική ομάδα αποτελούμενη από Καθηγητές και Ερευνητές του Τμήματος Ναυτιλίας και Εμπορίου και του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick, το Cyprus Marine & Maritime Institute (CMMI) και εμπειρογνώμονες από Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα από το εξωτερικό. Ο νηογνώμονας DNV-GL, κορυφαίος ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας στη διαχείριση κινδύνων και στη διασφάλιση ποιότητας, θα συμβάλει στην έρευνα με τη διάθεση αξιόπιστων δεδομένων, πληροφοριών και καλών πρακτικών αναφορικά με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη ζωής και περιουσίας που συνδέονται με αυτό.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια, η αντικειμενικότητα και η αξιοπιστία των ευρημάτων, η ερευνητική ομάδα θα αντλήσει επιβεβαιωμένα και εμπεριστατωμένα στοιχεία από κυβερνητικές πηγές, τις εμπλεκόμενες αρχές, οργανισμούς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον. Ήδη αρκετοί δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς όπως το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, το Κυπριακό Ίδρυμα για τη Θάλασσα (CYFOS), το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (CSC), η Αρχή Λιμένων Κύπρου (CPA), η Κυπριακή Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (CYMEPA) και το TOTAL Foundation, επιβεβαίωσαν την αμέριστη υποστήριξή τους και την ενεργό συμμετοχή τους στο ερευνητικό έργο.

Η Καθηγήτρια Ελένη Χατζηκωνσταντίνου, Κοσμήτορας της Σχολής Νομικής και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Frederick και Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του ερευνητικού έργου, σημείωσε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα καινοτόμο και φιλόδοξη προσπάθεια που απολαμβάνει της πλήρους υποστήριξης του Πανεπιστημίου Frederick.

Ο Δρ. Άγγελος Μενελάου, Πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου και Υπεύθυνος Έργου, ευχαρίστησε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την υποστήριξη και τη δέσμευσή τους στους σκοπούς της μελέτης. Πρόσθεσε: «Πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά ερευνητικών πρωτοβουλιών που συνολικά αποσκοπούν στον προσδιορισμό προτεραιοτήτων και δράσεων προς όφελος της πόλης της Λεμεσού και των πολιτών της. Η ευρεία συμμετοχή και η πολυεπιστημονική προσέγγιση εγγυώνται τόσο την αντικειμενικότητα της έρευνας όσο και την εγκυρότητα των ευρημάτων, τα οποία θα δοθούν στη δημοσιότητα με το πέρας του έργου».

 
3572