Υπέγραψε συμφωνία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων το Παν. Κύπρου

Η συμφωνία αφορά την επιτήρηση αστικών λυμάτων και συλλογή δεδομένων για SARS-CoV-2

Στo πλαίσιo της σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Μαρτίου 2021 σχετικά με μια κοινή προσέγγιση για την καθιέρωση συστηματικής επιτήρησης του SARS-CoV-2 και των παραλλαγών του στα λύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρου Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου υπέγραψε σήμερα συμφωνία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, για σύναψη Ερευνητικής Συνεργασίας, με στόχο την καθιέρωση ενός εθνικού συστήματος επιτήρησης των αστικών λυμάτων στην Κύπρο και τη συλλογή δεδομένων για τον ιό SARS-CoV-2 και τις παραλλαγές του στα λύματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, τη συμφωνία υπέγραψαν, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Υποστήριξης Έρευνας και Καινοτομίας Δρ. Μάριος Δημητριάδης και εκ μέρους του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η Διευθύντριά του, Παναγιώτα Χατζηγεωργίου.

Το έργο έχει διάρκεια ένα χρόνο και η συστηματική παρακολούθηση δειγμάτων ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων αρχίζει στις 2 Οκτωβρίου 2021.

Το έργο περιλαμβάνει τις εξής ερευνητικές δραστηριότητες: Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του γενετικού υλικού του ιού SARS-CoV-2 σε δείγματα ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων από επτά Μονάδες Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων/αστικές περιοχές σε εβδομαδιαία βάση, ως εξής: Βαθιά Γωνιά και Ανθούπολη του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας, Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας, Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας, Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου, Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας και Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου.
 
Επίσης, στατιστική ανάλυση των συγκεντρώσεων SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα και συσχέτισή τους με τα επιδημιολογικά δεδομένα της περιοχής που εξυπηρετείται από την εκάστοτε Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων.
 
Ακόμη, ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την παρακολούθηση του ιού SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα, όπου θα αναρτώνται τα αποτελέσματα της επιτήρησης των λυμάτων.
 
Μέσω της πλατφόρμας τα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στο κοινό και στις αρμόδιες αρχές, ενώ παράλληλα θα τροφοδοτούν την ευρωπαϊκή πλατφόρμα ανταλλαγών, όταν αυτή θα τεθεί σε λειτουργία. Ταυτοποίηση των παραλλαγών του SARS-CoV-2.  

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (€100.000) και από κρατικά κονδύλια του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας (€100.000) και του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (€50.000). Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει τη διαχείριση της Σύμβασης από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ παράλληλα έχει επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ευθύνη για υποβολή στοιχείων στην Επιτροπή.

Υπεύθυνη για την υλοποίηση του έργου εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η Καθηγήτρια Δέσπω Φάττα-Κάσινου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Διευθύντρια του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού Νηρέας, ενώ η ερευνητική ομάδα περιλαμβάνει τη ΔραΠόπη Καραολιά, τον Ιάκωβο Ιακωβίδη, την Παναγιώτα Λούτσιου (Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας), τον Επίκουρο Καθηγητή Γεώργιο Νικολόπουλο (Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου) και τη Δρ Annalisaα Quatrocchi (Επιστημονική Συνεργάτιδα), τον Καθηγητή Μάριο Πολυκάρπου, τον Eπίκουρο Kαθηγητή Έρευνας Δημήτρη Ηλιάδη και τον Παύλο Παύλου (Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία ΚΟΙΟΣ), την Καθηγήτρια Χριστίνα Χριστοδούλου και τον Δρα Jan Richter (Τμήμα Μοριακής Ιολογίας του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου). 
 
(ΚΥΠΕ)

 
6787