Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας CYS-ΕΛΟΤ στον Τομέα Τυποποίησης

Μέσω του Μνημόνιου διανοίγεται διάπλατα μια νέα εποχή συνεργασίας μεταξύ των 2 Οργανισμών με πολλαπλά οφέλη

Νέο Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα της Τυποποίησης υπογράφηκε στην Λευκωσία από τους δύο Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης Κύπρου και Ελλάδας, CYS και ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, αντίστοιχα.
 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσ του CYS, την εποικοδομητική συζήτηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος συνεργασίας των 2 Οργανισμών με γνώμονα την βελτίωση της ποιότητας των εταίρων της κοινωνίας σε Κύπρο και Ελλάδα, ακολούθησε η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας από τη Γενική Διευθύντρια του CYS Αθηνά Παναγιώτου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ στη παρουσία και του Διευθυντή Τυποποίησης του CYS Πάμπου Καμμά.

Στο Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο διανοίγει διάπλατα μια νέα εποχή συνεργασίας μεταξύ των 2 Οργανισμών με πολλαπλά οφέλη, συμπεριλαμβάνονται συνεργασίες στη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα Ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, τη διάθεσή τους στην Κυπριακή αγορά, την από κοινού εκπόνηση εθνικών προτύπων και προδιαγραφών κοινού ενδιαφέροντος, τη συνεργασία για ανάπτυξη εργασιών στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο & Μέση Ανατολή, εκπαιδεύσεις, ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης σε διάφορα θέματα διακυβέρνησης, στρατηγικής και τεχνικού ενδιαφέροντος τόσο εγχώρια όσο και σε διεθνές ή περιφερειακό επίπεδο κ.α.

Σημειώνεται ότι παραδείγματα πεδίων συνεργασίας θα μπορούσαν να αναφερθούν π.χ. η ενέργεια και πηγές ενέργειας, υδρογονάνθρακες, υπηρεσίες, κατασκευές, ασφάλεια και υγεία στην εργασία, αειφορία, ψηφιοποίηση και σύγχρονα συστήματα πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και ψηφιακής τεχνολογίας, υγεία, τρόφιμα, ναυτιλία, τουρισμός, κυκλική οικονομία και περιβάλλον, άμυνα, ηλεκτροτεχνική τυποποίηση, Ευρωκώδικες κλπ.

Όπως τόνισαν εκπρόσωποι των 2 Οργανισμών, το νέο Μνημόνιο Συνεργασίας CYS-ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ επαναπροσδιορίζει τις άριστες σχέσεις τους γεγονός που αντανακλάται θετικά και στις οικονομίες των 2 χωρών ενώ αποτελεί εναρκτήριο για ενεργητική δυναμική στην ευρύτερη περιοχή, τόσο περιφερειακά όσο και στην Ευρωπαϊκή Τυποποίηση.
 
(ΚΥΠΕ)

 
6631
Thumbnail