Υπογράφηκε Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ CYENS και Frederick

Σκοπός του μνημονίου είναι να παρέχει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών

Αναγνωρίζοντας τα αμοιβαία οφέλη στην έρευνα, την ανάπτυξη, την εκπαίδευση και τη μεταφορά τεχνολογίας, το Κέντρο Αριστείας CYENS και το Πανεπιστήμιο Frederick υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης.

Σκοπός του μνημονίου είναι να παρέχει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών, να καταγράψει το αμοιβαίο ενδιαφέρον για την έρευνα, κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων για την αντιμετώπιση ερευνητικών ευκαιριών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και για την ανεύρεση πηγών χρηματοδότησης.