Υποτροφίες Δήμου Πάφου για Casa College και Alexander College

Οι υποτροφίες προσφέρονται για την ακαδημαϊκή χρονιά 2021 – 2022

Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για τη χορήγηση τεσσάρων πλήρων υποτροφιών στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων  στο Casa College.  Οι υποτροφίες  δεν αφορούν τους υφιστάμενους φοιτητές του Κολλεγίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση της υποτροφίας, η οποία θα ισχύσει για νεοεισερχόμενους φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, έχουν άτομα που είναι δημότες της Πάφου και διαμένουν μόνιμα στη δημαρχούμενη περιοχή της. Πρέπει να είναι απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης με κατεύθυνση στα ξενοδοχειακά επαγγέλματα ή απόφοιτοι Λυκείου με γενικό βαθμό 15/20 και άνω, να κατέχουν την Κυπριακή Υπηκοότητα ή/και να  είναι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την  προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια τριών ετών πριν από την έναρξη των σπουδών τους διέμεναν στην Κύπρο   για συνεχή περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών.
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από περιεκτικό βιογραφικό σημείωμα  στο  Δήμο Πάφου, μέχρι την Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην αρμόδια Λειτουργό του Δήμου Αντρη Χριστοδουλίδου - Τσαρτσάλη, στο τηλ. 26822854.

Εξάλλου ο  Δήμος Πάφου ανακοινώνει τη χορήγηση δύο υποτροφιών ύψους 50% του κόστους των διδάκτρων από το Alexander College – University of the West of England.
 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι υποτροφίες προσφέρονται για την ακαδημαϊκή χρονιά 2021 – 2022. Το ποσό των  €1.000 που απαιτείται από το Πανεπιστήμιο ανά έτος ως πληρωτέα εγγραφή δεν περιλαμβάνεται στις υποτροφίες.
 
Για τους κλάδους σπουδών που προσφέρονται και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επικοινωνούν απ’ ευθείας με το Κολέγιο στο τηλέφωνο 26272323, καταλήγει η ανακοίνωση.

(ΚΥΠΕ)

 
6626