Το Υπουργείο Παιδείας ψάχνει εργαζόμενο με €22.084 για ένα χρόνο

Στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για εκτέλεση έργου μέχρι την ολοκλήρωση του στις 31 Δεκεμβρίου 2021

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016, γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός/μίας εργοδοτουμένου/ης ορισμένου χρόνου, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου στις 31 Δεκεμβρίου 2021

Η ανάγκη αφορά στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου SELFIE Helper and Pedagogical Innovation Assistant (SHERPA) – συγχρηματοδότηση ERASMUS + Programme KA3 – Forward-Looking cooperation Projects in the Field of Education and Training (Call for proposals EACEA 36/2018). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το έργο στην ιστοσελίδα https://sherpa4selfie.eu/

Να σημειώσουμε πως ο ετήσιος βασικός μισθός ανέρχεται στις €22.048 δηλαδή στη μειωμένη κλίμακα εισδοχής της κλίμακας Α8, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και σε αυτόν προστίθενται οι εκάστοτε ισχύουσες γενικές αυξήσεις και το τιμαριθμικό επίδομα. 

Περισσότερες πληροφορίες για τη περιγραφή της θέσης και τα απαιτούμενα προσόντα μπορείτε να δείτε ΕΔΩ στη σελίδα 896 ή πιο κάτω ή στα τηλέφωνα 22402323/308

bgvfceaddaw

bvrcfdawd

bvcfadawdwd

gvfeadwdwdwad

 

 
2428
Thumbnail