Υψηλή η επιχειρηματική ανάπτυξη της Deloitte Κύπρου

Κατέγραψε επίπεδα ρεκόρ σε έσοδα, με συνεισφορά στα κρατικά ταμεία €16,1 εκατ.

Για μια ακόμη χρονιά, η Deloitte δίνει δυναμικά το παρών στα οικονομικά και κοινωνικά δρώμενα της χώρας, συνεισφέροντας αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας και στη στήριξη της κυπριακής κοινωνίας. 

Υπενθυμίζεται ότι, πρόσφατα, η Deloitte Global ανακοίνωσε αύξηση 19.6% στα έσοδά της για το οικονομικό έτος 2022, που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαΐου 2022, με αυτά να ανέρχονται παγκοσμίως στα $59.3 δισεκατομμύρια. Επιπρόσθετα, ο οργανισμός σημείωσε σημαντική αύξηση 20.3% στο ανθρώπινο δυναμικό του, με τους ανθρώπους του παγκοσμίου δικτύου να ανέρχονται πλέον τις 415.000.

>>Διαβάστε επίσης: Παρουσία υψηλόβαθμων αξιωματούχων στο συνέδριο της Deloitte<<

Σε ανάλογα επίπεδα-ρεκόρ κινήθηκε η Deloitte Κύπρου για το οικονομικό έτος 2022. Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα ύψους €48.3 εκατομμυρίων, αύξηση-ρεκόρ 11.3% σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. Η συνεισφορά στα έσοδα του κράτους ανέρχεται στα €16.1 εκατομμύρια (αύξηση 8.1% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή συνεισφορά). 

>>Διαβάστε επίσης: Πετρίδης: Τα λάθη στην Οικονομία σε τιμωρούν<<

Τα οικονομικά αποτελέσματα παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Συνάντησης των Συνεταίρων και Επιχειρησιακών Διευθυντών της Deloitte Κύπρου  που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Deloitte Μέσης Ανατολής.

Ταυτόχρονα ξεχωρίζει και η σημασία που δίνει η εταιρεία στους ανθρώπους της. Στόχος της Deloitte δεν αποτελεί μόνο η προσέλκυση άρτια καταρτισμένων επαγγελματιών, αλλά κυρίως η διατήρηση της ευεξίας τους, μέσω της επίτευξης ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Σε αυτό συμβάλει και η υιοθέτηση ενός ευέλικτου και υβριδικού μοντέλου εργασίας. 

>>Διαβάστε επίσης: Deloitte: Ρεκόρ εσόδων $59.3 δισ. για το 2022 – Αύξηση κατά 19,6%<<

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει τα μέγιστα στη συνεχή εκπαίδευση των ανθρώπων της μέσω προγραμμάτων διά βίου μάθησης με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Η σύνδεση της Deloitte Κύπρου με την Deloitte Μέσης Ανατολής και την Deloitte Βόρειας & Νότιας Ευρώπης παρέχει επιπρόσθετες ευκαιρίες στους ανθρώπους της όσον αφορά την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.  

>>Διαβάστε επίσης: Πετρίδης, Πηλείδου, Ηροδότου: Τι τους ανησυχεί για την οικονομία<<

Σήμερα, η Deloitte αποτελεί έναν από τους κορυφαίους εργοδότες της χώρας, απασχολώντας περισσότερα από 750 άτομα σε Λευκωσία και Λεμεσό, με σημαντικό ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών μεταξύ των ανθρώπων της (55%). Έμφαση δίνεται στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς και με σεβασμό στη μοναδικότητα και τη διαφορετικότητα. Αυτό προστάζει, άλλωστε, η παγκόσμια στρατηγική “ALL IN” του οργανισμού – μια στρατηγική που εστιάζει στην ισότητα των φύλων στον εργασιακό χώρο, στην ψυχική υγεία και σε λειτουργικά μοντέλα που διευκολύνουν τους εργαζομένους. 

>>Διαβάστε επίσης: A resilient banking sector in a changing economic environment<<

Αξιοσημείωτη είναι η συνεισφορά της Deloitte και στην κοινωνία και το περιβάλλον. Σημαντικός στόχος της εταιρείας είναι και η δέσμευση για αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος που χαρακτηρίζεται από κοινωνική πρόοδο. 

>>> Διαβάστε την ανακοίνωση στην αγγλική <<<

Μέσα από τις πρωτοβουλίες που εντάσσονται στη στρατηγική WorldImpact, η Deloitte επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός απτού αντίκτυπου στις μεγαλύτερες προκλήσεις της κοινωνίας και στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου και δίκαιου κόσμου. 

Πιστή στον σκοπό της “to make an impact that matters”, η Deloitte στήριξε έμπρακτα το έργο πολλών φιλανθρωπικών, κοινωφελών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και θεσμών, προσφέροντας συνολικά πέραν των €700.000 σε πρωτοβουλίες και δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται η αξία των υπηρεσιών που παραχωρήθηκαν σε ΜΚΟ δωρεάν, στήριξη σε νεοφυείς επιχειρήσεις μέσω του «ARIS» (επιταχυντής νεοφυών επιχειρήσεων που δημιουργήθηκε από την Deloitte Κύπρου και την Τράπεζα Κύπρου), καθώς και οικονομικές δωρεές ή/και σε είδος. Πέραν των 300 ατόμων της Deloitte συνέβαλαν στις δράσεις αυτές με περίπου 4.000 ώρες εθελοντικής εργασίας.

Όπως σημείωσε καταληκτικά ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Deloitte Κύπρου, κ. Πιερής Μάρκου, η εταιρεία αναγνωρίζει την ευθύνη της να παραμείνει ηγέτης στον τομέα της παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, καθώς και να συνεχίσει να στηρίζει τους ανθρώπους της και την κοινωνία μέσα από στοχευμένες δράσεις κοινωνικής ευθύνης και βιωσιμότητας.

 
7589