Η εταιρεία υπέβαλε την εξαμηνιαία οικονομική της έκθεση

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας ΑΙΧΜΗ Α.Ε. Σύμβουλοι Επενδύσεων (Ν.Ε.Α. Αγορά) από σήμερα Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, αυτό αποφασίστηκε καθότι έχει εκλείψει ο λόγος της αναστολής τους, μετά από την υποβολή και δημοσιοποίηση εκ μέρους της εταιρείας, της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2018.