Διαφοροποιήσεις στις συνθέσεις Δεικτών της Ν.Ε.Α. ΧΑΚ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ενημέρωση του ΧΑΚ προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει σήμερα (5/5) προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις στις συνθέσεις των Δεικτών ΧΑΚ.

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι εξέρχονται οι μετοχές των εταιρειών ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS και Allspark Asia Pacific Group Public Company Ltd από τις συνθέσεις του Δείκτη ΝΕΑ ΧΑΚ και του Κλαδικού Δείκτη Χρηματοοικονομικών ΧΑΚ. Οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν με βάση τον Κανόνα 4.1 των Βασικών Κανόνων Διαχείρισης και Υπολογισμού των Δεικτών που αναφέρεται στην περίπτωση αναστολής μετοχής συμμετέχουσας σε Δείκτη.

Οι πιο πάνω αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από την Παρασκευή, 07 Μαΐου 2021.
 

 
5328