ΧΑΚ: Αναθεώρηση Περιφερειακού Δείκτη Συνεργασίας FTSE MED

Ο αναθεωρημένος δείκτης θα τεθεί σε εφαρμογή από τη Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020

Σε αναθεώρηση του Περιφερειακού Δείκτη Συνεργασίας FTSE MED, προχωρεί το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «ο Οργανισμός FTSE Russell, έχει προβεί σε λεπτομερή ανασκόπηση της λειτουργίας του Δείκτη FTSE–Med για το εξάμηνο Μάιος 2020 – Νοέμβριος 2020, σύμφωνα με τους Βασικούς Κανόνες Λειτουργίας του Δείκτη». 

Μετά από σχετική αξιολόγηση που έγινε από τον Οργανισμό FTSE Russell, προσθέτει, ανακοινώνεται προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και των συντελεστών της αγοράς η νέα σύνθεση του Δείκτη για το επόμενο εξάμηνο. 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

«Κατά την τρέχουσα αναθεώρηση της σύνθεσης του Δείκτη και σύμφωνα με τους Βασικούς Κανόνες, σημειώνεται ότι περιέχονται σ’ αυτόν εξήντα δύο (62) εταιρείες από το Χρηματιστήριο του Τελ – Αβίβ, είκοσι τρεις (23) εταιρείες από το Χρηματιστήριο Αθηνών και πέντε (5) εταιρείες από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)», σημειώνει. 

Οι εταιρείες που θα αποτελούν τη σύνθεση του Δείκτη για το επόμενο εξάμηνο είναι οι ακόλουθες:
  αα

Ο αναθεωρημένος δείκτης με τις πιο πάνω εταιρείες, θα τεθεί σε εφαρμογή από τη Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020. 

 
4629
Thumbnail