ΧΑΚ: Εισαγωγή 100.000 Γραμματίων Δημοσίου ονομαστικής αξίας €1000

Η ημερομηνία έκδοσης τους είναι η 26η Νοεμβρίου 2021

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου με ανακοίνωση σημειώνει ότι, έχει αποδεχθεί την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του Νόμου του ΧΑΚ, 100.000 Γραμματίων Δημοσίου 13 Εβδομάδων 11ης έκδοσης, Σειράς 2021 (26/11/2021 – 25/02/2022) ονομαστικής αξίας €1000 το καθένα, συνολικής αξίας €100.000.000, που έχουν προκύψει από δημοπρασία η οποία διεξήχθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2021. Το Χρηματιστήριο έχει επίσης αποδεχθεί την ταυτόχρονη εισαγωγή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του Άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων.  

Η ημερομηνία έκδοσης τους είναι η 26η Νοεμβρίου 2021.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης των πιο πάνω τίτλων που θα εισαχθούν στην Αγορά των Ομολόγων θα είναι ΓΔ13Λ21/ ΤΒ13K21 και ο μοναδικός κωδικός ISIN CY0149770816.

Τα εν’ λόγω Γραμμάτια δεν φέρουν επιτόκιο.

Η διαπραγμάτευση τους θα αρχίσει την Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021.
 

Tags
 
6551