ΧΑΚ: Επικράτησαν σταθερές τάσεις

Σταθεροποιητικές τάσεις επικράτησαν στο Χρηματιστήριο

Σταθεροποιητικές τάσεις επικράτησαν την Τρίτη(9/10), στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης σημείωσε αμελητέες απώλειες σε ποσοστό 0,05%, κλείνοντας στις 65,59 μονάδες.
 
Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε επίσης πτώση κατά 0,05%, κλείνοντας στις 39,53 μονάδες. Η ημερήσια αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €152.765.
 
Αρνητικά έκλεισαν σχεδόν όλοι οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες με εξαίρεση τον δείκτη της Κύριας Αγοράς, ο οποίος ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,33%.
 
Πτώση σημείωσαν οι Επενδυτικές σε ποσοστό 0,04%, η Εναλλακτική Αγορά κατά 0,83% και τα Ξενοδοχεία σε ποσοστό 3,87%.

>>> ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ <<<
 
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €102.656 (άνοδος 0,45% - τιμή κλεισίματος €1,354). Ακολούθησαν οι μετοχές της Louis με €15.660 (χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος €0,08), της Ελληνικής Τράπεζας με €11.433 (χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος €0,85), της Logicom με €10.807 (άνοδος 1,57% - τιμή κλεισίματος €1,29) και της ΚΕΟ με €4.620 (πτώση 0,75% - τιμή κλεισίματος €1,32).
 
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 4 κινήθηκαν ανοδικά, 6 πτωτικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 110.
 
Εξάλλου, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου ανακοίνωσε ότι έχει αποδεχθεί προς εισαγωγή στο ΧΑΚ σύμφωνα με το Άρθρο 58 του Νόμου του ΧΑΚ 96.778 συνήθεις μετοχές της εταιρείας «RichReach Corporation Public Ltd», οι οποίες εκδόθηκαν ως ακολούθως: 50.000 κοινές μετοχές εκδόθηκαν στην τιμή των €2,00 και παραχωρήθηκαν σε υφιστάμενο μέτοχο, κατόπιν μερικής εξάσκησης του δικαιώματος του για πρώτη επιλογή.

>>> ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ <<<
 
Άλλες 6.500 κοινές μετοχές εκδόθηκαν στην τιμή των €0,05 και παραχωρήθηκαν σε εργαζόμενους στην εταιρεία και επιπλέον 12.500 κοινές μετοχές εκδόθηκαν στην τιμή των €4,00 και παραχωρήθηκαν έναντι καταβολής €50.000 σε στρατηγικό επενδυτή με τη μέθοδο της ιδιωτικής τοποθέτησης.
 
Επίσης, 27.778 κοινές μετοχές εκδόθηκαν στην τιμή των €3,60 και παραχωρήθηκαν έναντι καταβολής €100.000 σε στρατηγικό επενδυτή με τη μέθοδο της ιδιωτικής τοποθέτησης.
 
Το ΧΑΚ αναφέρει ότι οι πιο πάνω μετοχές θα ενσωματωθούν στο ήδη εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο θα ανέλθει σε 11.246.778 μετοχές.
 
Η διαπραγμάτευση των μετοχών θα αρχίσει τη Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019.

>>> ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ <<<
 
Επιπλέον, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε ότι έχει αποδεχθεί την εισαγωγή στο ΧΑΚ σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του Νόμου του ΧΑΚ, 100.000 Γραμματίων Δημοσίου 13 Εβδομάδων 10ης έκδοσης, Σειράς 2019 (11/10/2019 – 03/01/2020) ονομαστικής αξίας €1000 το καθένα, συνολικής αξίας €100.000.000, που έχουν προκύψει από δημοπρασία η οποία διεξήχθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2019. 
 
Αναφέρει επίσης ότι την εισαγωγή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του Άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων.  Η ημερομηνία έκδοσης τους είναι η 11η Οκτωβρίου 2019.
 
Ο κωδικός διαπραγμάτευσης των πιο πάνω τίτλων που θα εισαχθούν στην Αγορά των Ομολόγων θα είναι ΓΔ13Κ19/ ΤΒ13J19 και ο μοναδικός κωδικός ISIN θα είναι CY0148730811.
 
Τα εν’ λόγω Γραμμάτια δεν φέρουν επιτόκιο και η διαπραγμάτευση τους θα αρχίσει την Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019.
 
(ΚΥΠΕ/ Κώστας Σταυρινός)

O Δείκτης Τιμών Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου διαμορφώθηκε στη σημερινή χρηματιστηριακή συνάντηση ως ακολούθως:
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 08/10/2019
 

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ - INDICES BASE VALUES : FTSEMed=5000, ΑΛΛΟΙ/OTHERS=1000
       
  ΕΥΡΩ/EURO (€)    
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 152,855.33    
       
ΔΕΙΚΤΗΣ TIMH % MET. ΑΞΙΑ ΣΥΝ.(€)
INDEX VALUE % DIFF. VALUE (€)
FTSE/CySE 20 39.530 -0.050 150,973.660
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 45.690 0.330 144,222.660
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1,018.470 -0.040 3,844.250
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ 65.590 -0.050 152,765.040
ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 684.000 -3.870 1,762.270
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 809.950 -0.820 8,542.380
FTSE Med  (07/10/2019) 4,645.250 0.490  
       
       
* Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη από  
την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.  
 
7353