Κέρδη στο ΧΑΚ την Πέμπτη (8/4)

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 60,99 μονάδες, παρουσιάζοντας άνοδο σε ποσοστό 1,13%

Συνεχίστηκε η θετική πορεία στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Πέμπτη. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 60,99 μονάδες, παρουσιάζοντας άνοδο σε ποσοστό 1,13%, ενώ ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε κέρδη σε ποσοστό 1,26%, κλείνοντας στις 36,21 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος ανήλθε στα €3.469.489.
 
Όλοι οι επιμέρους δείκτες κατέγραψαν κέρδη. Συγκεκριμένα, η Κύρια Αγορά σημείωσε άνοδο κατά 1,26%, οι Επενδυτικές κατά 2,36%, τα ξενοδοχεία κατά 1,19% και η Εναλλακτική κατά 0,48%.
 
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ανακοινώθηκε απλή προσυμφωνημένη συναλλαγή ύψους €3.195.500 που αφορούσε την Τράπεζα Κύπρου.
 
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €3.369.598 (άνοδος 2,38% - τιμή κλεισίματος €0,948). Ακολούθησαν οι μετοχές της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €47.264 (άνοδος 0,90% - τιμή κλεισίματος €2,24), της Πετρολίνα με €14.523 (χωρίς μεταβολή- τιμή κλεισίματος €1,03), της Logicom με €10.307 (άνοδος 0,73% - τιμή κλεισίματος €1,38) και της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €6.296 (άνοδος 2,5% - τιμή κλεισίματος €0,41).
 
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 12 κινήθηκαν ανοδικά, 5 πτωτικά και 3 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 165.
δ
 
Εξάλλου, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Access Commercial Investors 4 Plc (ΝΕΑ Αγορά).

Αναφέρεται ότι η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθεί να συντρέχει ο λόγος που επιβάλλει τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας, λόγω μη υποβολής και δημοσιοποίησης αναθεωρημένης Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας για την περίοδο που έληξε 31/8/2020.
 
Η συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης θα ισχύει από τις 12 Απριλίου 2021 και θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι τις 14 Ιουνίου 2021) ή νωρίτερα, εάν η εταιρεία συμμορφωθεί με την εκκρεμούσα συνεχή της υποχρέωση.
 
Ανακοινώνει επίσης τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Vernon Property Plc (ΝΕΑ Αγορά).

Αναφέρεται ότι η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι που επιβάλλουν τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας, λόγω μη υποβολής και δημοσιοποίησης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 29/02/2020 και της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας για την περίοδο που έληξε 31/08/2020.
 
Η συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης θα ισχύει από τις 12 Απριλίου 2021 και θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι τις 14 Ιουνίου 2021) ή νωρίτερα, εάν η εταιρεία συμμορφωθεί με τις εκκρεμείς συνεχείς της υποχρεώσεις.

(ΚΥΠΕ)

Tags
 
5463