Logicom: Καταβολή μερίσματος προς €0,08 ανά μετοχή

Ελεγμένα Αποτελέσματα 2021 – Πρόταση για Μέρισμα €0,08 ανά μετοχή – Η Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 16/06/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της LOGICOM PUBLIC στη Συνεδρία του της 28/04/2022 ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης, την Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση, τις Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος και τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας για το 2021 (“η Ετήσια Έκθεση”) που θα συζητηθούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που ορίστηκε να συνέλθει την 16/06/2022 και ώρα 18:30 στο Hilton Nicosia στη Λευκωσία.

Διαβάστε αυτούσια την Ετήσια Έκθεση εδώ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε - όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας στο ΧΑΚ - να προτείνει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την καταβολή μερίσματος προς €0,08 ανά μετοχή (23,53% στην ονομαστική αξία της μετοχής)

Προτεινόμενη Ημερομηνία Αρχείου (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων) είναι η Πέμπτη 30/06/2022. Στο Αρχείο της ημερομηνίας αυτής θα περιληφθούν οι πράξεις που θα έχουν διενεργηθεί μέχρι το τέλος της χρηματιστηριακής ημέρας της Τρίτης 28/06/2022. Συνεπώς οι μετοχές της Εταιρείας μέχρι και τις 28/06/2022 θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης με το δικαίωμα σε μέρισμα (cum dividend) ενώ από την έναρξη της χρηματιστηριακής ημέρας της Τετάρτης  29/06/2022 οι μετοχές της Εταιρείας θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα σε μέρισμα (ex-dividend). Δικαιούχοι σύμφωνα με την ανακοίνωση είναι και οι επενδυτές που είναι αποδέκτες βάσει εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής που θα έχει ολοκληρωθεί (καταχωρηθεί στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων) μέχρι την προτεινόμενη Ημερομηνία Αρχείου.

Προτεινόμενη Ημερομηνία Καταβολής Μερίσματος είναι η 15/07/2022. Η ακριβής ημερομηνία αποστολής του θα ανακοινωθεί.

Διαβάστε αυτούσια την Ετήσια Έκθεση εδώ

 
6570