Με άνοδο 0,48% μπήκε το 2023 στο ΧΑΚ

Οι τίτλοι με το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον

Ανοδικά έκλεισε κατά την πρώτη συνεδρία του έτους το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη της τάξης του 0,48% και τη διαπραγμάτευση να ολοκληρώνεται στις 89,98 μονάδες,

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 54,27 μονάδες αυξημένος κατά 0,52%. Ο ημερήσιος τζίρος ανήλθε στις €129.071,68.

>>>>Διαβάστε επίσης: Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια:Γιορτινή αύρα στην πρώτη συνεδρία το 2023<<<<

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, η Κύρια Αγορά αυξήθηκε κατά 0,69% στις 62,76 μονάδες, η Εναλλακτική κατέγραψε άνοδο 0,17% κλείνοντας στις 1.023,73 μονάδες, τα Ξενοδοχεία κατέγραψαν αύξηση κατά 1,08% και σκαρφάλωσαν στις 886,85 μονάδες, ενώ οι Επενδυτικές έκλεισαν με κέρδη της τάξης του 1,56% και έφτασαν τις 974,76 μονάδες.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Logicom με €81.190 (τιμή 1,930 – άνοδος 1,58%), της Ελληνικής Τράπεζας με €11.121,80 (τιμή 1,435 - πτώση 1,03%), της Τράπεζας Κύπρου με €10.494,61 (τιμή 1,730 - άνοδος 1,47%), της Δήμητρα Επενδυτικής με €9.667,34 (τιμή 0,480 – άνοδος 1,69%) και της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €8.616 (τιμή 2,580 – χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά και 3  πτωτικά. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 96.

Εξάλλου το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε τα μερίδια Αγοράς των Μελών για το μήνα Δεκέμβριο του 2022 και συγκεκριμένα τα μερίδια αγοράς των Μελών, περιλαμβανομένων της αξίας των προσυμφωνημένων συναλλαγών για τον Δεκέμβριο του 2022, τα μερίδια αγοράς των Μελών εξαιρουμένων της αξίας των προσυμφωνημένων συναλλαγών, για τον Δεκέμβριο του 2022, τα μερίδια αγοράς των Μελών, περιλαμβανομένων της αξίας των προσυμφωνημένων συναλλαγών για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκέμβρίου 2022, τα μερίδια αγοράς των Μελών εξαιρουμένων της αξίας των προσυμφωνημένων συναλλαγών, για την περίοδο Ιανουαρίου –Δεκεμβρίου 2022.

Επίσης το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων του σχετικά με την εταιρεία Harvest Capital Management Public Ltd, ανακοίνωσε την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας από τη Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2023, καθότι έχουν εκλείψει οι λόγοι της αναστολής.

Συγκεκριμένα η εταιρεία έχει υποβάλει και δημοσιοποιήσει την εκκρεμούσα οικονομική πληροφόρηση, δηλαδή την Ετήσια Οικονομική της Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31/12/2021 καθώς και την Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2022.

Περαιτέρω το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε την εισαγωγή 58.429.542 Δικαιωμάτων Προτίμησης (Nil–Paid Rights) της εταιρείας Actibond Growth Fund Public Company Ltd, σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του Νόμου του ΧΑΚ στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του ΧΑΚ και την ταυτόχρονη εισαγωγή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο του ΧΑΚ σύμφωνα με τα Άρθρα 10(1) και (3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου.
Τα Δικαιώματα Προτίμησης παραχωρήθηκαν σε αναλογία 1 Δικαίωμα για κάθε μία μετοχή της εταιρείας. Κάθε ένα Δικαίωμα Προτίμησης που θα ασκείται θα μετατρέπεται σε τέσσερις (4) πλήρως πληρωθείσες νέες συνήθεις μετοχές, με ονομαστική αξία €0,02 και τιμή εξάσκησης €0,024 ανά νέα συνήθη μετοχή. Η περίοδος εξάσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα είναι μεταξύ 5 Ιανουαρίου 2023 έως 3 Φεβρουαρίου 2023.

Η διαπραγμάτευση των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα αρχίσει στις 5 Ιανουαρίου 2023 και θα διαρκέσει μέχρι τις 26 Ιανουαρίου 2023 (συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών) και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου θα αναλάβει την τήρηση του πιο πάνω Μητρώου στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο του ΧΑΚ από τις 5 Ιανουαρίου 2023.
 

KΥΠΕ

 
7354