Με απώλειες έκλεισε την Δευτέρα το ΧΑΚ

Με απώλειες έκλεισε την Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 45,76 μονάδες, σημειώνοντας ζημιές σε ποσοστό 1,55%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €35,507.67.
 
 Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 27,20 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες σε ποσοστό 1,52%.
 
Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, ζημιές κατέγραψαν ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 2,29%, των Ξενοδοχείων 1,40% και της Εναλλακτικής Αγοράς 1,30%. Χωρίς μεταβολή έκλεισε ο δείκτης των Επενδυτικών.
 
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €19,454.3500 (τιμή κλεισίματος €0.5050– άνοδος 0,20%), της Ελληνικής Τράπεζας με €4,156.7500 (τιμή κλεισίματος €0.5720– πτώση 5,30%), της Logicom με €3,150.0000 (τιμή κλεισίματος €1.0500– πτώση 0,94%), της Εταιρείας Αναπτύξεως Αγρού «Η Πρόοδος» με €2,824.5000 (τιμή κλεισίματος €1.0500– χωρίς μεταβολή) και της A. Tsokkos Hotels €2,096.5000 (τιμή κλεισίματος €0.0785– πτώση 0,63%).
 
>>> Όλες οι χρηματιστηριακές ειδήσεις <<<

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 1 κινήθηκε ανοδικά, 9 κινήθηκαν καθοδικά, ενώ 1 παρέμεινε αμετάβλητη. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 60.
 

Στο μεταξύ , το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε τη συνέχιση αναστολής της διαπραγμάτευσης των Ομολόγων των εταιρειών Glenfinnian Bond Designated Activity Company και Pulteney Bond Designated Activity Company, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία λήφθηκε με βάση την εξουσία που της παρέχεται από το άρθρο 70(2)(ιγ), του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017.
 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε όπως ζητήσει από το Συμβούλιο του ΧΑΚ την αναστολή της διαπραγμάτευσης των Ομολόγων των εταιρειών από τις 3 Αυγούστου 2020, μέχρι τη συμμόρφωση τους και το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
 
Η Επιτροπή κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση, καθότι δεν έχει δοθεί επιβεβαίωση στο ΧΑΚ ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς όλων των χαρτοφυλακίων των Ομολογιούχων στην εταιρεία που ενεργεί ως Nominated Broker και δεν είναι ξεκάθαρο ότι όλοι οι Ομολογιούχοι έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους και κατ’ επέκταση, δεν είναι εφικτή η αγοραπωλησία των Ομολόγων των δύο εταιρειών.
 
Εξάλλου, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των εισηγμένων εταιρειών Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ και Harvest Capital Management Public Ltd.
 
Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον οι εν λόγω εταιρείες δεν έχουν προβεί στην έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2019. Σημειώνεται ότι οι εταιρείες στις 31/7/2020 έχουν υποβάλει την εξαμηνιαία οικονομική τους έκθεση (30/6/2019).
 
Η συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης θα ισχύει από σήμερα 3 Αυγούστου 2020. Νοείται ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών θα αρθεί, όταν και εφόσον υποβληθεί η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31/12/2019.

Γ

ΚΥΠΕ - Δήμητρα Νικολάου

 
4162
Thumbnail