Ο δείκτης Επενδυτικών Εταιρειών καταγράφει τις μεγαλύτερες απώλειες

Συνεχίστηκε την Τρίτη η πτωτική πορεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) με τον δείκτη των Επενδυτικών Εταιρειών να καταγράφει τις μεγαλύτερες απώλειες
 
Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε πτώση σε ποσοστό 0,94% κλείνοντας στις 65,64 μονάδες, ενώ ο δείκτης FTSE/CySE 20 υποχώρησε σε ποσοστό 1,00% κλείνοντας στις 39,56 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €84.714,14.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Όλοι οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες έκλεισαν με πτώση. Οι Επενδυτικές μειώθηκαν κατά 1,88%, η Κύρια Αγορά κατά 1,20%, η Εναλλακτική κατά 0,94% και τα Ξενοδοχεία κατά 0,69%.
 
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €21.773 (άνοδος 0,78% - τιμή κλεισίματος €1,30). Ακολούθησαν οι τίτλοι της Alkis Hadjikyriacos (FROU – FROU) με €17.836 (πτώση 0,89% - τιμή κλεισίματος €0,22), της Louis με €14.580 (πτώση 6,40%  - τιμή κλεισίματος €0,12), της Lordos Hotels με €10.665 (πτώση 3,77% - τιμή κλεισίματος €0,46) και της Ελληνικής Τράπεζας με €7.130 (πτώση 2,10% - τιμή κλεισίματος €0,84).
 
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 4 κινήθηκαν ανοδικά,  9 πτωτικά και 1 παραμένει αμετάβλητη. Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε σε 71.
 
Εξάλλου το ΧΑΚ ανακοίνωσε ότι το Ομόλογο της εταιρείας Marera Investment Group Limited με ISIN - CY0148372218 / CFI - DBFUGR και LEI – 529900XN6RQQ1ZD05N14 καταχωρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών (KAM) του ΧΑΚ. Τα Ομόλογα αυτά δεν θα εισαχθούν στο ΧΑΚ.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμο, οποιαδήποτε μεταβίβαση, ενεχυρίαση, αποδέσμευση ή άλλη επιβάρυνση και κάθε άλλη πράξη που αφορά στις αξίες αυτές, θα καταχωρίζεται στο ΚΑΜ.

Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι σύμφωνα και με την πρόσφατη τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης για την Τήρηση Μη Εισηγμένων Μητρώων, επιτρέπεται η τοποθέτηση αξιών μη εισηγμένου στο ΧΑΚ εκδότη, του οποίου οι αξίες είναι καταχωρημένες στο ΚΑΜ, υπό τον έλεγχο Θεματοφύλακα ή Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους. Οι αξίες αυτές μπορούν να είναι αντικείμενο OTC συναλλαγών από τους Γενικούς Χειριστές, εφόσον δεν έχουν περιορισμό στη μεταβίβαση τους.
 
Τα Ομόλογα του Εκδότη Marera Investment Group Limited έχουν δοθεί υπό τον έλεγχο Θεματοφύλακα και μπορούν να είναι αντικείμενο OTC συναλλαγών, αφού δεν υπάρχουν περιορισμοί στη μεταβίβαση τους.
 
Ο συνολικός αριθμός  των Μη - Εισηγμένων Μητρώων που τηρούνται στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών του ΧΑΚ, έχει ανέλθει στα εβδομήντα επτά.

Το Συμβούλιο του ΧΑΚ ανακοίνωσε επίσης την απόφαση του για διαγραφή των ομολόγων της εταιρείας Apollo Commercial Property Plc (η «Εταιρεία») από την Αγορά Ομολόγων της Ν.Ε.Α.ς για εκδότες των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το ΚΑΜ, σύμφωνα με το Άρθρο 178(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.
Ακόμα ανακοίνωσε την απόφαση του για διαγραφή των ομολόγων της εταιρείας Allenbrook Plc από την Αγορά Ομολόγων της Ν.Ε.Α.ς για εκδότες των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το ΚΑΜ, σύμφωνα με το Άρθρο 178(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.
 
Ανακοινώθηκε επίσης η διαγραφή των ομολόγων της εταιρείας Malborough Equity από την Αγορά Ομολόγων της Ν.Ε.Α.ς για εκδότες των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το ΚΑΜ, σύμφωνα με το Άρθρο 178(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.

>>> ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ <<<
 
Ανακοίνωσε επίσης τη διαγραφή των ομολόγων της εταιρείας Lambert Perrin Liquidity Plc από την Αγορά Ομολόγων της Ν.Ε.Α.ς για εκδότες των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το ΚΑΜ, σύμφωνα με το Άρθρο 178(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.
 
Ανακοίνωσε τέλος την απόφαση του για διαγραφή των ομολόγων της εταιρείας Ballarat Propertiy Plc (η «Εταιρεία») από την Αγορά Ομολόγων της Ν.Ε.Α.ς για εκδότες των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το ΚΑΜ, σύμφωνα με το Άρθρο 178(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.
 
Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου κατέληξε στις πιο πάνω διαγραφές, λόγω του ότι έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις ομαλής λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς επί των τίτλων των εταιρειών αυτών και δεν τηρούνται σημαντικές συνεχείς υποχρεώσεις της, με αποτέλεσμα να τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών.
                                                    
Ακόμα, το ΧΑΚ ανακοίνωσε  τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Allenby Commercial Property Plc (ΝΕΑ Αγορά) για επιπλέον δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 16 Δεκεμβρίου 2019.
 
Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι που επιβάλλουν τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εν’ λόγω εταιρείας. Συγκεκριμένα η εν λόγω εταιρεία δεν έχει συμμορφωθεί με τα ακόλουθα:
 
-Μη τήρηση υποχρέωσης για εξασφάλιση υπηρεσιών Φορέα Εκκαθάρισης
-Μη τήρηση υποχρέωσης διορισμού Συμβούλου Εισαγωγής
-Μη τήρηση υποχρέωσης για εξασφάλιση υπηρεσιών τήρησης μητρώου
-Απόφαση για εκούσια εκκαθάριση
-Μη έκδοση και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 31/1/2019.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΑΚ      
       
       
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ :    15/10/2019
       
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ - INDICES BASE VALUES : FTSEMed=5000, ΑΛΛΟΙ/OTHERS=1000
       
  ΕΥΡΩ/EURO (€)    
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ:  84,714.14    
       
ΔΕΙΚΤΗΣ TIMH % MET. ΑΞΙΑ ΣΥΝ.(€)
INDEX VALUE % DIFF. VALUE (€)
FTSE/CySE 20 39.560 -1.000 83,348.670
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 45.970 -1.200 46,232.740
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1,030.290 -1.880 2,226.500
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ 65.640 -0.940 84,714.140
ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 691.010 -0.690 10,665.000
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 809.550 -0.940 38,481.400
FTSE Med  (14/10/2019) 4,676.790 -0.030  
       
       
* Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη από  
την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.
 
3529
Thumbnail

Στο χαμηλότερο επίπεδο σε διάστημα άνω των τριών εβδομάδων έκλεισε η τιμή του χρυσού.

ad1mobile

Οι επενδυτές αγνόησαν την κοινωνική αναταραχή στις ΗΠΑ και εστίασαν κυρίως στις ελπίδες για παρέμβαση της κεντρικής τράπεζας και οικονομική ανάκαμψη, σημειώνουν οι αναλυτές.

>>> Όλες οι χρηματιστηριακές ειδήσεις <<<

ad2mobile

Η τιμή του συμβολαίου του χρυσού, παραδόσεως Απριλίου, έχασε 29,20 δολάρια ή 1,7% στα 1.704,80 δολ. ανά ουγγιά, με το πιο ενεργό συμβόλαιο να σημειώνει την τρίτη διαδοχική του πτώση. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο κλεισίματος από τις 11 Μαΐου.

Πηγή: newmoney

article 1