Πτωτικά έκλεισε την Παρασκευή το ΧΑΚ, κατέγραψε εβδομαδιαία κέρδη

Σε εβδομαδιαία βάση ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη σε ποσοστό 5,95%

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την Παρασκευή στις 89,97 μονάδες, καταγράφοντας πτώση σε ποσοστό 1,35%. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 κατέγραψε πτώση 1,36%, κλείνοντας στις 41,21 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στα €445.170,28.

Σε εβδομαδιαία βάση ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη σε ποσοστό 5,95%.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι Επενδυτικές σε ποσοστό 4,07% και ακολούθησε η Κύρια Αγορά με πτώση 1,79%. Πτώση κατέγραψε και η Εναλλακτική Αγορά κατά 0,09%, ενώ σταθερά παρέμειναν τα Ξενοδοχεία.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Ελληνικής Τράπεζας με €314.058,03 (πτώση 0,37% - τιμή κλεισίματος €1,35). Ακολούθησαν οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου με €64.513,96 (πτώση 1,88% - τιμή κλεισίματος €1,83), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €20.320 (άνοδος 0,79% - τιμή κλεισίματος €2,54), της Δήμητρας Επενδυτικής με €6.915,59 (πτώση 4,31% – τιμή κλεισίματος €0,488) και της Logicom Public με €6.395 (πτώση 3,06% - τιμή κλεισίματος €1,90).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, τέσσερις έκλεισαν ανοδικά και επτά πτωτικά. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 167.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Pandora Consultancy Services Plc (Ν.Ε.Α. Αγορά), για επιπλέον δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 6 Φεβρουαρίου 2023.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι που επιβάλλουν τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εν λόγω εταιρείας, λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης για υπηρεσίες Φορέα Εκκαθάρισης, μη έκδοσης και δημοσιοποίησης της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2021, και μη έκδοσης και δημοσιοποίησης της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2022.

Νοείται ότι εάν κατά τη διάρκεια της αναστολής διαπραγμάτευσης η εταιρεία συμμορφωθεί με τις πιο πάνω συνεχείς της υποχρεώσεις, τότε η αναστολή διαπραγμάτευσης θα αρθεί.

ΚΥΠΕ