Σημαντικές εβδομαδιαίες απώλειες 2,1% για το ΧΑΚ

«Μαύρη» Παρασκευή για τις αγορές

«Μαύρη» Παρασκευή ήταν η τελευταία Παρασκευή (26/11) του Νοεμβρίου για τις αγορές παγκοσμίως, λόγω των ανησυχιών για τη νέα μετάλλαξη του κορωνοϊού που εντοπίστηκε στη Νότια Αφρική. Οι επιθετικές πωλήσεις που εκδηλώθηκαν στα διεθνή χρηματιστήρια, συμπαρέσυραν και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη σε σημαντικές ζημιές της τάξης του 1,56%, κλείνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ημερών, στις 66,11 μονάδες.
 
Σε επίπεδο εβδομάδας, η αγορά κατέγραψε σημαντικές απώλειες σε ποσοστό 2,1%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 39,54 μονάδες, καταγράφοντας ημερήσιες απώλειες σε ποσοστό 1,59%. Ο ημερήσιος τζίρος έφτασε στις €166.406.
 
Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη σε ποσοστό 0,32% σημείωσε μόνο ο δείκτης των Ξενοδοχείων. Απώλειες σημείωσαν η Εναλλακτική Αγορά κατά 0,38%, η Κύρια Αγορά κατά 1,99% και οι Επενδυτικές κατά 0,48%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €51.334 (πτώση 1,5% - τιμή κλεισίματος €2,62). Ακολούθησαν οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου με €45.538 (πτώση 4,13% - τιμή κλεισίματος €0,52), της Ελληνικής Τράπεζας με €17.555 (πτώση 3,30% - τιμή κλεισίματος €1,045), της Ελληνικής Τράπεζας με €21.331 (πτώση 1,69% – τιμή κλεισίματος €0,816), της Πετρολίνα με €15.500 (πτώση 0,96% - τιμή κλεισίματος €1,03) και της Logicom με €8.629 (πτώση 0,64% - τιμή κλεισίματος €1,56).
 
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 3 κινήθηκαν ανοδικά, 8 πτωτικά και 1 παρέμεινε αμετάβλητη. Ο αριθμός των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις 108.
γ
 
Εξάλλου, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου ανακοίνωσε πως έχει ζητήσει την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς βάσει των προβλεπόμενων στη Νομοθεσία του, για διαγραφή των τίτλων των εταιρειών SFS Group Public Company Ltd και D.A.P.P. Digital Access Pass PTE Investments Public Company Ltd από τη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου.
 
Το Συμβούλιο αναφέρει ότι έχει λάβει αυτήν την απόφαση σύμφωνα με την εξουσία που του παρέχει το Άρθρο 178(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, «για το λόγο ότι έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις ομαλής λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς» επί των τίτλων των εν λόγω εταιρειών και δεν τηρούνται σημαντικές συνεχείς υποχρεώσεις της, έτσι ώστε να τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών.
 
Ειδικότερα, στην ανακοίνωση το ΧΑΚ αναφέρει ότι η απόφαση του Συμβουλίου του έχει ληφθεί αφού αυτές δεν έχουν τηρήσει την υποχρέωση τους για υποβολή και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2019, της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2020, της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2020 και της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2021.
 
Προσθέτει πως μέχρι να ληφθεί σχετική απάντηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι τίτλοι των εν λόγω εταιρειών θα συνεχίσουν να τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης.
 
(ΚΥΠΕ)

 
7344