Ατζέντα Εκδηλώσεων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 11/6-18/6

Σημαντικές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις για θέματα έρευνας, καινοτομίας και startups

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΠΑΝΗΣ ΠΙΕΡΗ

Κάθε Σάββατο σας προτείνουμε ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις για θέματα καινοτομίας, τεχνολογίας, επιχειρηματικότητας και startups. Εκδηλώσεις που διεξάγονται είτε διαδικτυακά είτε με φυσική παρουσία στην Κύπρο και το εξωτερικό.

ECOXCYPRUS Meetup #11
16 Ιουνίου 2022

Η κοινότητα EcoXCyprus διοργανώνει συναντήσεις δικτύωσης κάθε πρώτη και τρίτη Πέμπτη του μήνα στην Λεμεσό. Στόχος της κοινότητας είναι να ενώνει επιχειρηματίες και άτομα της τεχνολογίας. Οι συνάντησεις γίνονται στο Diamante Blu Λεμεσό μεταξύ 19:30-22:30. Είναι δωρεάν. Διοργανωτής των συναντήσεων ο Panis Pieri. 

Πληροφορίες και Εγγραφές

Ευκαιρία δικτύωσης: Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο Cluster 6 – Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον
15-16 Ιουνίου 2022

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες για επικείμενη εκδήλωση δικτύωσης (Brokerage Event) με τίτλο “Social Sciences and Humanities in Cluster 6 – Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment”, η οποία θα λάβει χώρα διαδικτυακά στις 15-16 Ιουνίου 2022 και διοργανώνεται από το Queen’s University Belfast σε συνεργασία με το Enterprise Ireland και το Enterprise Europe Network.

Στόχος της εκδήλωσης δικτύωσης είναι να διευκολύνει τη συμπερίληψη εταίρων από τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες σε προτάσεις έργων στα πεδία των Τροφίμων, της Βιοοικονομίας, των Φυσικών Πόρων, της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος (Cluster 6 του Ορίζοντα Ευρώπη, του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία 2021-2027).

Πληροφορίες και Εγγραφές

Microsoft for Startups Cyprus Demo Day
15 Ιουνίου 2022

To πρόγραμμα Microsoft for Start-ups Cyprus του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και της Microsoft έχει φτάσει στο τέλος του και στις 15 Ιουνίου 2022 θα είναι το Demo Day. 

Οι 11 νεοφυείς επιχειρήσεις απ’ όλη την Κύπρο που έχουν επιλεγεί από το πρόγραμμα, στηρίζονται μέσω μια σειράς εκπαιδεύσεων, έτσι ώστε να είναι σε θέση να βγουν δυναμικά στην παγκόσμια αγορά και να επιτύχουν τους στόχους τους. Το πρόγραμμα έχει σκοπό να βοηθήσει αυτές τις νεοφυείς επιχειρήσεις, να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους μέσα από ένα προσαρμοσμένο πακέτο που θα συνδυάζει εκπαίδευση, καθοδήγηση και mentoring, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για κάθε νέα επιχείρηση στα πρώτα της βήματα, εξοικειώνοντας τους με βασικές επιχειρηματικές έννοιες και σύγχρονα εργαλεία στον τομέα της επιχειρηματικότητας. Παρακολουθείστε το Demo Day διαδικτυακά. 

Πληροφορίες και Εγγραφές

Startup Grind Cyprus: Women in Business
18 Ιουνίου 2022

To Startup Grind Cyprus διοργανώνει εκδήλωση στην Λεμεσό, το Σάββατο 18 Ιουνίου, στο Antwork όπου θα συζητηθεί ο ρόλος της γυναίκας στην επιχειρηματικότητα, στις επιχειρήσεις και στις επενδύσεις.

Πληροφορίες και Εγγραφές

Πανής Πιερή