Εκσυγχρονίζεται το Δημόσιο – Βγήκαν προσφορά & πάνε όλα στο ERP

Η κρατική μηχανή προς μετάβαση σε ειδικό μηχανογραφημένο σύστημα – Ξεκινούν μηχανογράφηση προσόντων Υπαλλήλων

Στα πλαίσια εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα και σε συνεργασία με άλλα Τμήματα/Υπηρεσίες, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ), βρίσκεται στη διαδικασία υλοποίησης ενός Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning (ERP). 

Το εν λόγω σύστημα θα αντικαταστήσει τα υφιστάμενα λογισμικά συστήματα και θα υποστηρίξει τις λειτουργίες της λογιστικής, των μισθολογίων και του Προϋπολογισμού, καθώς και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.  

Το σύστημα ERP, το οποίο θα εξυπηρετεί όλα τα Υπουργεία/ Ανεξάρτητες Υπηρεσίες, έχει διαχωριστεί στα εξής δύο υποέργα:

  • Λογιστική και Προϋπολογισμός- το οποίο βρίσκεται στο στάδιο του ελέγχου αποδοχής του συστήματος και Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού,
  • Μισθολόγια και Συντάξεις- το οποίο βρίσκεται στο στάδιο κτισίματος του συστήματος

Γι’ αυτό τον λόγο το Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού βγήκε με διαγωνισμό και ψάχνει προσφορά για Παροχή Υπηρεσιών μηχανογράφησης δεδομένων σε προκαθορισμένα πρότυπα καταγραφής των Θέσεων Υπηρεσίας της Δημόσιας Υπηρεσίας για σκοπούς μετάπτωσής τους στο Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Management - ERP). 

>>> NEO - Brief Platinum, το πρώτο διαδραστικό περιοδικό από την Δημοσιογραφική Ομάδα της Brief. Κάνε δωρεάν εγγραφή ΕΔΩ για να παραλάβεις το πρώτο τεύχος με αποκλειστικό αφιέρωμα στις Φοιτητικές Εστίες <<<

Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού η εκτιμώμενη αξία για την μηχανογράφηση των δεδομένων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ, ενώ η προθεσμία προσφορών λήγει στις 9/9/2022 και ώρα 12:00. 

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΤΔΔΠ οι υπηρεσίες θα αφορούν: 

1/ Στη μηχανογράφηση και χαρτογράφηση δεδομένων που αφορούν τα προσόντα του προσωπικού της Δημόσιας Υπηρεσίας και τηρούνται σε φυσικούς φακέλους για το έκτακτο προσωπικό και σε ηλεκτρονική μορφή για το μόνιμο προσωπικό και μεταφορά τους σε προκαθορισμένα πρότυπα, 

2/ Στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την καταγραφή όλων των Θέσεων Υπηρεσίας της Δημόσιας Υπηρεσίας (Serving Position) και την καταγραφή τους σε προκαθορισμένα πρότυπα, για σκοπούς μετάπτωσης δεδομένων στο ERP.

Και ο κρατικός προϋπολογισμός στο ERP

Σε διπλή μορφή καταρτίζεται ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2023 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2023-2025, στο πλαίσιο της μετάβασης της κρατικής μηχανής προς το νέο ολοκληρωμένο μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning – ERP).

Όπως αναφέρεται στο Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής, λόγω της δυναμικής φύσης της επικείμενης εφαρμογής του ERP και της ανάγκης ομαλής μετάβασης στα νέα δεδομένα, κρίθηκε ορθό όπως ο προϋπολογισμός ετοιμαστεί στη βάση δραστηριοτήτων (ΠΒΔ), αλλά και στην παραδοσιακή μορφή, «έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οποιεσδήποτε απρόβλεπτες καταστάσεις τεχνικής φύσεως».

>>> Διαβάστε επίσης: Και εγένετο gov.cy - Αλλάζουν όλες οι ιστοσελίδες του Δημοσίου <<<

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού του ΥΠΟΙΚ, Μελίνα Κατσουνωτού είπε ότι το ΥΠΟΙΚ πρέπει να βεβαιωθεί ότι το σύστημα ΕRP, που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση του ΠΒΔ, είναι έτοιμο έτσι ώστε να υποβληθεί στη Βουλή ο προϋπολογισμός στη βάση δραστηριοτήτων. «Όμως επειδή δεν μπορούμε να ρισκάρουμε να μην υποβληθεί προϋπολογισμός στη Βουλή των Αντιπροσώπων ετοιμάζεται παράλληλα ο παραδοσιακός προϋπολογισμός», πρόσθεσε.

«Στις επόμενες βδομάδες θα αποφασιστεί τι θα γίνει, ποια μορφή θα ισχύσει. Επιδίωξη μας είναι ο προϋπολογισμός στη βάση δραστηριοτήτων αλλά αν για οποιονδήποτε τεχνικής φύσης λόγο έχουμε κάποια αμφιβολία, θα είμαστε αναγκασμένοι να υποβάλουμε τον παραδοσιακό προϋπολογισμό», πρόσθεσε η κ. Κατσουνωτού, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με την κ. Κατσουνωτού, η ειδοποιός διαφορά του προϋπολογισμού στη βάση δραστηριοτήτων από την παραδοσιακή μορφή, είναι ότι υποστηρίζει τη λογοδοσία, την αποδοτικότητα, παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στους φορείς, δηλαδή τα Υπουργεία, να παρακολουθούν τον προϋπολογισμό τους και υπάρχει καλύτερη χρήση των χρηματικών και ανθρωπίνων πόρων. «Θεωρείται ένας μηχανισμός που χρησιμοποιούν χώρες για να παράγουν καλύτερα αποτελέσματα στη διακυβέρνηση».

«Η μεγάλη διαφορά είναι ότι συνδέεται η χρήση των πόρων με τον στρατηγικό σχεδιασμό του κάθε Υπουργείο και κατ’ επέκταση της κυβέρνησης», τόνισε.

Αντίστοιχα, το ΣΠΔΠ αναφέρει πως η κύρια διαφορά στη μορφή του ΠΒΔ σε σχέση με τον υφιστάμενο Προϋπολογισμό, είναι η εισαγωγή μιας τρίτης διάστασης, της προγραμματικής (στόχοι, δραστηριότητες, έργα κ.λπ.), πέραν των υφιστάμενων διαστάσεων της οργανωτικής δομής (Υπουργεία, Υφυπουργεία, Τμήματα, υποδιαιρέσεις Τμημάτων) και της οικονομικής ανάλυσης (ομάδες άρθρων, υποομάδες άρθρων, άρθρα κ.λπ.). Επισημαίνεται ότι, στα πλαίσια της νέας μορφής του προϋπολογισμού, έχει ετοιμαστεί νέο Σχέδιο Λογαριασμών (Chart of Accounts) και διαφοροποιείται η κωδικοποίηση της οργανωτικής δομής. Βασική φιλοσοφία του ΠΒΔ είναι ότι, όλες οι δαπάνες πρέπει να κατανέμονται κάτω από συγκεκριμένους στόχους, δραστηριότητες και κατ’ επέκταση σε συγκεκριμένα έργα/ εργασίες.

Ο προϋπολογισμός αναμένεται να υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο περί τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τον νόμο περί δημοσιονομικής ευθύνης ο κρατικός προϋπολογισμός εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθεται στη Βουλή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

 
1792