Η Κύπρος προσχώρησε στον Διεθνή Οργανισμό Ψηφιακής Συνεργασίας

Το 1ο κράτος-μέλος της ΕΕ που εντάσσεται στη διεθνή αυτή πρωτοβουλία για επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης

Σε επίσημη τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο, στην παρουσία της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, κας Αννίτας Δημητρίου, υπογράφηκε η προσχώρηση της Κύπρου στον Διεθνή Οργανισμό Ψηφιακής Συνεργασίας (Digital Cooperation Organisation - DCO), σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών. 

Μετά την υπογραφή προσχώρησης της Κύπρου, έχει ορίσει τη χώρα ως το πρώτο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εντάσσεται στη διεθνή αυτή πρωτοβουλία για επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης και οικοδόμηση μίας ισχυρής και ανθεκτικής παγκόσμιας ψηφιακής οικονομίας.

κβ

Η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στους τομείς της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, καθώς και η διεύρυνση των διαύλων επικοινωνίας και συνεργειών σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο κρίνονται καταλυτικής σημασίας για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου ψηφιακού μέλλοντος, προς όφελος όλων ανεξαιρέτως των πολιτών και των επιχειρήσεων.

κηβ

Και ειδικότερα, εν μέσω ενός σύνθετου και πολύπλοκου πολιτικο-οικονομικού περιβάλλοντος, που κατακλύζεται από διαδοχικές κρίσεις και κοινές προκλήσεις.

Με έδρα τη Σαουδική Αραβία (ΣΑ), ιδρυτικά μέλη -πέραν από τη ΣΑ- το Μπαχρέιν, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Ομάν, τη Νιγηρία και το Πακιστάν, και πρόσφατες προσθήκες το Μαρόκο και τη Ρουάντα, ο DCO αντιπροσωπεύει συλλογικά μια αγορά άνω του μισού δισεκατομμυρίου ανθρώπων, με συνολικό ΑΕΠ πέραν των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ενώνοντας δυνάμεις, τα μέλη δεσμεύονται να διευρύνουν τις μεταξύ τους σχέσεις και συνεργασία σε τομείς όπως ηλεκτρονική διακυβέρνηση και αποδοτικότητα δημόσιας διοίκησης, στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών και ψηφιακών ικανοτήτων -ειδικότερα σε προηγμένες τεχνολογίες-, προώθηση της κινητικότητας ανθρώπων, ιδεών και κουλτούρας, καθώς και ως προς τον σχεδιασμό πολιτικών ψηφιακού μετασχηματισμού με ηθικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα.

κξβ

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, «Η ένταξη της Κύπρου στον Οργανισμό αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία για ανάδειξη του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Στο πλαίσιο αυτό, η Κύπρος καλείται να αξιοποιήσει και να ενισχύσει τη θέση της ως πύλη προς την Ευρώπη για τις χώρες της Μέσης Ανατολής και Αφρικής, δημιουργώντας ένα νέο, αποτελεσματικό διάδρομο οικονομικής, εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, συνεργασίας και επενδύσεων. Παράλληλα, και επιπρόσθετα στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της, η Κύπρος, μέσω της προσχώρησής στον Οργανισμό, αποκτά πρόσβαση σε πολύτιμη τεχνογνωσία, πόρους και αξία που θα στηρίξει έμπρακτα και ποικιλοτρόπως την εθνική προσπάθεια για μία γοργή μετάβαση σε ένα ψηφιακό μέλλον, επωφελές για όλους.»

,ξκβ

Στη δική της παρέμβαση, η Γενική Γραμματέας του Οργανισμού, A.E. κα Deemah Al-Yahya επεσήμανε «Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που η Κυπριακή Δημοκρατία επέλεξε να γίνει το ενδέκατο κράτος μέλος του DCO και η πρώτη χώρα της ΕΕ που εντάσσεται στον Οργανισμό. Ο DCO επικεντρώνεται στην προώθηση ενός διεθνούς οικοσυστήματος για ανταλλαγή γνώσεων και διαμόρφωση συνεργασιών για διασφάλιση ενός βιώσιμου και ευημερούντος ψηφιακού μέλλοντος για όλους. Σύμφωνα με την κα Al-Yahya, η ένταξη της Κύπρου είναι ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία επέκτασης του DCO σε ένα παγκόσμιο οργανισμό με κράτη μέλη που αντικατοπτρίζουν μια ποικιλία εμπειριών και στρατηγικών προσεγγίσεων. Η Κύπρος αποτελεί επίσης ένα καλό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο τα μικρότερα έθνη μπορούν να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα για να δημιουργήσουν μια σταθερή βάση για μια δίκαιη ψηφιακή οικονομία και προσβλέπουμε σε μια στενή και εποικοδομητική συνεργασία.»

 
1922