ΙδΕΚ: Υποβλήθηκαν 133 προτάσεις στο πρόγραμμα CODEVELOP

Το πρόγραμμα CODEVELOP ενώνει έμπρακτα τον ερευνητικό και επιχειρηματικό κόσμο με 10 εκατομμύρια χρηματοδότηση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ο ΠΑΝΗΣ ΠΙΕΡΗ

Ένα από τα σημαντικά έργα που φέρνει κοντά τον ερευνητικό κόσμο και τον επιχειρηματικό αρχίζει και παίρνει σάρκα και οστά. Σύμφωνα με την ενημέρωση την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022, ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής Προτάσεων στην Πρόσκληση CODEVELOP-ICT-HEALTH/0322 που αφορά στις θεματικές προτεραιότητες «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» ή «Επιστήμες Υγείας».

Με απώτερο στόχο την πραγματική διασύνδεση της ερευνητικής κοινότητας της Κύπρου με τη βιομηχανία του τόπου, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοίνωσε αρχές του χρόνου το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Συνεργατική Ανάπτυξη – Co-Develop», συνολικού ύψους €10.2 εκατομμυρίων. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος το Αύριο». 

Συνολικά υποβλήθηκαν επιτυχώς 77 Προτάσεις μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, IRIS, εκ των οποίων 33 προτάσεις με Ανάδοχο Φορέα Οργανισμό Έρευνας και 44 προτάσεις με Ανάδοχο Φορέα Επιχείρηση.

Η ανακοίνωση συνεχίζει: “Θα ακολουθήσει η διαδικασία επιλογής προτάσεων, η οποία σύμφωνα με την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART περιλαμβάνει τον προκαταρκτικό έλεγχο και την επιστημονική αξιολόγηση των προτάσεων. Σημειώνεται ότι συνολικά στο Πρόγραμμα «Συνεργατική Ανάπτυξη – CO-DEVELOP», στις δύο Προσκλήσεις CODEVELOP-ICT-HEALTH/0322 και CODEVELOP-GT/0322, έχουν υποβληθεί 133 προτάσεις, γεγονός που αποτελεί ένδειξη της μεγάλης ανταπόκρισης του οικοσυστήματος στο νέο αυτό πρόγραμμα του ΙδΕΚ, που αφορά στην ανάπτυξη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικής κοινότητας.” 

Να αναφέρουμε ότι στη Πρόσκληση CODEVELOP-GT/0322 που αφορά στη θεματική προτεραιότητα «Πράσινη Μετάβαση» και συγκεκριμένα στους εξής τομείς: Ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές, Ενεργειακή Απόδοση και Βιώσιμες Μεταφορές, υποβλήθηκαν επιτυχώς 56 Προτάσεις, εκ των οποίων 22 προτάσεις με Ανάδοχο Φορέα Οργανισμό Έρευνας και 34 προτάσεις με Ανάδοχο Φορέα Επιχείρηση.

Πάνης Πιερή