Λουκαϊδης – ΙδΕΚ: Και έλεγχοι γίνονται και συμβόλαια διακόπηκαν

Τι απαντά ο Γενικός Διευθυντής του ΙδΕΚ στις αναφορές του Προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας

Όχι μόνο πραγματοποιούνται έλεγχοι, αλλά παράλληλα υπήρξαν περιπτώσεις που και συμβάσεις ακυρώθηκαν και χρηματοδοτήσεις διακόπηκαν, ανέφερε στην Brief ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) Θεόδωρος Λουκαΐδης, απαντώντας στο όσα καταγγέλθηκαν από Πρόεδρο του Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας, Τάσο Κουνούδη. 

Ειδικότερα, ο κ. Κουνούδη, κατήγγειλε πως εταιρείες ξένων συμφερόντων που έχουν εγγραφεί στην Κύπρο για φορολογικούς σκοπούς έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση από προγράμματα του ΙδΕΚ, με το Ίδρυμα, όπως σημείωνε την ίδια ώρα, να μην προχωρεί σε ελέγχους ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσον εικονικές εταιρείες είχαν λάβει – κακώς – χρηματοδότηση

Απαντώντας στις πιο πάνω καταγγελίες, ο ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) Θεόδωρος Λουκαΐδης, ανέφερε στην Brief πως το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας όχι απλά ελέγχει, αλλά μάλιστα έχει προχωρήσει και σε διακοπή χρηματοδότησης και ακύρωση συμβάσεων με εταιρείες, όπου μετά από ελέγχους τους, διαπιστώθηκε πως δεν πληρούσαν τα κριτήρια που περιγράφονται στα προγράμματα. 

Ο κ. Λουκαΐδης ανέφερε πως το ΙδΕΚ προχωρά μάλιστα και σε επιτόπιους και άλλους ελέγχους και γι’ αυτό όπως επεξηγεί εντοπίστηκαν οι πιο πάνω περιπτώσεις

Όπως σημείωσε ο ΓΔ του ΙδΕΚ, σε όλες τις περιπτώσεις όπου εντοπίστηκαν παρατυπίες το Ίδρυμα έχει ήδη προχωρήσει με τις ενδεδειγμένες διαδικασίες, ενώ όπως μας μεταφέρθηκε από το ΙδΕΚ υπάρχει και περίπτωση όπου έχουν κινηθεί και νομικές διαδικασίες εναντίον εταιρείας.

Για το όλο ζήτημα εξάλλου το ΙδΕΚ προχώρησε χθες (13/9) και με ανακοίνωση όπου απαντά στις πιο πάνω καταγγελίες με 10 σημεία, τονίζοντας μάλιστα μεταξύ άλλων πως το Ίδρυμα καλεί εκ νέου όσους κατέχουν τέτοια στοιχεία να προβούν σε επίσημη καταγγελία, καθώς όπως υπογραμμίζει μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί η οποιαδήποτε επίσημη καταγγελία. 

Πιο συγκεκριμένα το ΙδΕΚ σημειώνει στην ανακοίνωση του πως: 

1/ Τον Δεκέμβριο του 2021 το ΙδΕΚ προχώρησε στην εισαγωγή αυστηρότερων κριτηρίων και όρων συμμετοχής στα προγράμματά του. Μια από τις κύριες αλλαγές ήταν ότι για να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή φορέων θα πρέπει να είναι νόμιμα εγκατεστημένοι και να δραστηριοποιούνται στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία σε αντίθεση με τον όρο που ίσχυε από το 2016 μέχρι το 2021 βάσει του οποίου ήταν αρκετό να είχαν την έδρα τους στις περιοχές δικαιοδοσίας της ΚΔ. 

2/ Η «δραστηριοποίηση» φορέων τεκμηριώνεται με την ικανοποίηση συγκεκριμένων προϋποθέσεων που περιγράφονται στα έγγραφα κανονισμών του ΙδΕΚ.

3/ Οι κανονισμοί συμμετοχής συμμορφώνονται με το υφιστάμενο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες Αρχές του Κράτους.

4/ Το ΙδΕΚ διενεργεί διοικητικούς ελέγχους συμπεριλαμβανομένων ελέγχων υπόστασης των φορέων που συμμετέχουν στα έργα και ελέγχους πραγματικών δικαιούχων, χρησιμοποιώντας πληροφορίες από τον Έφορο Εταιριών και τα συστήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ελέγχει επίσης τη διευθέτηση των φορολογικών τους υποχρεώσεων αλλά και των υποχρεώσεων τους προς την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

5/ Επιπρόσθετα, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους των φορέων που χρηματοδοτούνται καθώς επίσης και εκτεταμένους οικονομικούς/λογιστικούς ελέγχους των δαπανών.

6/ Στο πλαίσιο των πιο πάνω ελέγχων, όπου προκύπτει υποψία μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς ή/και απάτης, το ΙδΕΚ προχωρεί σε πιο ενδελεχείς διαδικασίες ελέγχου σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές του Κράτους, προβαίνοντας ταυτόχρονα σε σχετικές καταγγελίες στις αρμόδιες Αρχές οι οποίες έχουν την ευθύνη διερεύνησης τους.

7/ Το Διοικητικό Συμβούλιου του Ιδρύματος εξετάζει θέματα σχετικά με τα πιο πάνω και λαμβάνει, όπου τεκμηριώνεται, σχετικές αποφάσεις. 

8/ Σε αυτό το πλαίσιο, το ΙδΕΚ έχει προχωρήσει σε τερματισμούς χρηματοδοτούμενων έργων, διακοπή συμβολαίων χρηματοδότησης, μη καταβολή χρηματοδότησης, νομικές διαδικασίες ανάκτησης χρηματοδότησης που είχε καταβάλει, αλλά και σε επιβολή κυρώσεων αποκλεισμού φορέων από τα προγράμματά του.

9/ Το ΙδΕΚ συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές του Κράτους από τις οποίες αναμένει τις απαραίτητες εγκρίσεις για υιοθέτηση επιπρόσθετων διαδικασιών ελέγχου. 

10/ Το ΙδΕΚ παρακολουθεί την έκδοση σχετικών κανονισμών ή/και νομοθεσιών και διασφαλίζει την άμεση συμμόρφωση τους. 

Καταληκτικά το ΙδΕΚ στην ανακοίνωση του τονίζει πως τόσο το ΙδΕΚ όσο και αρμόδια υπουργεία, κάλεσαν στο παρελθόν άτομα που προέβαλαν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, να προβούν σε επίσημη καταγγελία ούτως ώστε να μπορούν να διερευνηθούν, όμως όπως καταλήγει "δυστυχώς, μέχρι σήμερα, δεν το έχουν πράξει.Καλούμε εκ νέου, όποιον έχει σχετικά στοιχεία ή πληροφορίες να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία εγγράφως και ονομαστικά".

Χαράλαμπος Ζάκος

Χαράλαμπος Ζάκος