Οι 4 αλλαγές που έρχονται το 2023 στις Χρηματαγορές

Θα γίνεται με ηλεκτρονικα μέσα η ταυτοποίηση - Μπαίνουν και 2 κανονισμοί που αφορούν το blockchain και εταιρείες crypto

Νομοθετικές αλλαγές στον χρηματοοικονομικό τομέα προωθούνται εντός του 2023, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), Γιώργος Θεοχαρίδης, στα πλαίσια δημοσιογραφικής διάσκεψης. 

Μάλιστα, κάποιες από αυτές τις αλλαγές αφορούν και την εισαγωγή του Blockchain στον τομέα, αλλά και την ρύθμιση των υπηρεσιών κρυπτοπερουσιακών στοιχείων

>>> Διαβάστε αυτούσια την ομιλία του Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς <<<

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της ΕΚΚ, εντός του 2023 αναμένεται η περαιτέρω συζήτηση ή και υιοθέτηση σειράς νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπληρώνοντας πως το 2022 η ΕΚΚ εκπροσώπησε την Κυπριακή Δημοκρατία ως εθνικός εμπειρογνώμονας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη θέσπιση επερχόμενων νομοθεσιών του χρηματοοικονομικού τομέα κάτι που θα συνεχιστεί και φέτος.  

Τι αλλάζει

Όπως σημείωσε ο κ. Θεοχαρίδης, σε λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις 23 Μαρτίου τίθεται σε εφαρμογή ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός σε σχέση με το πιλοτικό καθεστώς των υποδομών της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού γνωστός ως DLT Pilot Regime. Μέσω του Κανονισμού, εισάγονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή των κανόνων του MiFID/MiFIR, ώστε να διευκολυνθεί η διαπραγμάτευση σε δευτερογενή αγορά χρηματοοικονομικών μέσων που δημιουργούνται με τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT). Ουσιαστικά, θα μελετηθεί πως μπορεί να εφαρμοστεί στις χρηματαγορές σύστημα που θα βασίζεται στο Blockchain. 

Την ίδια ώρα, κοντά στην ψήφιση βρίσκεται και ο προτεινόμενος Ευρωπαϊκός Κανονισμός MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) ο οποίος θα ρυθμίζει την αρχική προσφορά, διαπραγμάτευση και την παροχή υπηρεσιών των κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένων των λεγόμενων ‘stablecoins’. Κανονισμός ο οποίος θα φέρει αλλαγές ιδιαίτερα σε μικρότερες εταιρείες κρυπτοπερουσιακών στοιχείων οι οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν πιο αυστηρούς κανονισμούς

Όπως συμπλήρωσε ο κ. Θεοχαρίδης εντός του 2023, θα προχωρήσουν επίσης, στην έκδοση Δήλωσης Πολιτικής, αναφορικά με την οριστικοποίηση των κανόνων για τη διαδικασία της εξ αποστάσεως ταυτοποίησης πελατών μέσω καινοτόμων τεχνολογικών μεθόδων, 

Παράλληλα, όπως σημείωσε ο Πρόεδρος της ΕΚΚ, σε ευρωπαϊκό επίπεδο προχωρούν και οι συζητήσεις για την εφαρμογή του πακέτου νομοθετικών προτάσεων για θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας οι οποίες λαμβάνουν υπόψη νέες και αναδυόμενες προκλήσεις που συνδέονται με την τεχνολογική καινοτομία. Επίσης, προνοούν τη δημιουργία Eυρωπαϊκής Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML Authority (AMLA). Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς θα διασφαλίζεται ότι υπάρχει ένα πραγματικά ενιαίο σύνολο κανόνων για όλες τις οντότητες στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Επίσης, όπως συμπληρώνει ο κ. Θεοχαρίδης, αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση ότι υπάρχει καλύτερη και πιο συνεπής εφαρμογή του υφιστάμενου ευρωπαϊκού πλαισίου και θα ενισχύσει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρμόδιων Αρχών.

Να σημειώσουμε πως επίσης, τον Ιανουάριο του 2023, δημοσιεύτηκε και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την ψηφιοποίηση και την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα (operational resilience) στον χρηματοπιστωτικό τομέα, γνωστός ως DORA (Digital Operational Resilience Act). Ο Κανονισμός, που αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2025, θεσπίζει ενιαίες απαιτήσεις σε σχέση με την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες των χρηματοοικονομικών οντοτήτων. Για το σκοπό αυτό, όπως συμπλήρωσε ο κ. Θεοχαρίδης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα προχωρήσει στη δημιουργία ειδικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας οι εποπτευόμενοι θα αναφέρουν τυχόν τέτοια περιστατικά.

Χ.Ζ.

 
2013