Υπογραφή της «Διακήρυξης του Βερολίνου» / Πυξίδα για την Κύπρο

Η «Διακήρυξη του Βερολίνου για την Ψηφιακή Κοινωνία και την ενδυνάμωση  της Ψηφιακής Διακυβέρνησης»

Οι Υπουργοί των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιοι για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στη δημόσια διοίκηση, υπέγραψαν τη «Διακήρυξη του Βερολίνου για την Ψηφιακή Κοινωνία και την ενδυνάμωση  της Ψηφιακής Διακυβέρνησης», στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης που διοργανώθηκε από τη Γερμανική Προεδρία στις 8 Δεκεμβρίου. Εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη Διακήρυξη υπέγραψε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής,   κ. Κυριάκος Κόκκινος.

Η Διακήρυξη είναι κομβικής σημασίας για τα κράτη μέλη, αφού περιέχει τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να διέπουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην Ευρώπη, ώστε να επιτευχθεί ο κοινός στόχος για μία ανοικτή, δημοκρατική, και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία και μία δίκαιη και ανταγωνιστική ψηφιακή οικονομία. Προωθεί την υλοποίηση της ψηφιακής μετάβασης στη βάση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών και των κοινών δεοντολογικών αρχών και αξιών της ΕΕ, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για διασφάλιση της τεχνολογικής κυριαρχίας της ΕΕ σε μία εποχή άκρατου ανταγωνισμού στο διεθνές περιβάλλον. Τονίζεται πως ως βασικός στυλοβάτης της ανάκαμψης της ΕΕ από τη νόσο Covid-19, η ψηφιοποίηση έχει ζωτική σημασία για την προαγωγή νέων μορφών ανάπτυξης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας της Ευρώπης.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Μέσω της κοινής αυτής δέσμευσης, προωθείται η ενεργός συμμετοχή των πολιτών, η εμπιστοσύνη στις νέες τεχνολογίες και η ψηφιακή ενδυνάμωση της κοινωνίας μέσω της αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων του πληθυσμού και της ενίσχυσης της ασφάλειας στον ψηφιακό χώρο. Υπογραμμίζεται η ανάγκη ανάπτυξης και αξιοποίησης μίας ηθικής και αξιόπιστης προσέγγισης στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση, καθώς και η σημασία της διαλειτουργικότητας των ψηφιακών εφαρμογών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό κ. Κόκκινο,  η υπογραφή της Διακήρυξης υπογραμμίζει τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του ψηφιακού μετασχηματισμού και αποτελεί πυξίδα για τα επόμενα βήματα της Κύπρου, σε πλήρη συνάρτηση με τις ψηφιακές φιλοδοξίες της ΕΕ.

2

«Παρά τις αντιξοότητες, η Κύπρος έχει κάνει τους τελευταίους μεγάλα και τολμηρά βήματα   στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση», δήλωσε ο κ. Υφυπουργός. «Η ψηφιακή μετάβαση αποτελεί κλειδί για μία ευημερούσα κοινωνία αλλά και βασικό πυλώνα του νέου αναπτυξιακού μοντέλου που προσδοκούμε να κτίσουμε για την κυπριακή οικονομία. Ενός μοντέλου που να διασφαλίζει τόσο τη δυναμική, όσο και την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητά της. Επενδύουμε σε μία προηγμένη, ασφαλή και ηθική ψηφιακή υποδομή, αλλά κυρίως στην ενδυνάμωση των πολιτών μας, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

 «Ως νεοσύστατο Υφυπουργείο, η ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού είναι καθοριστικής σημασίας για την υλοποίηση του εθνικού ψηφιακού μας προγράμματος, ώστε η Κύπρος να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της κοινής ευρωπαϊκής προσπάθειας και να αποκομίσει τα μέγιστα δυνατά οφέλη από την επιτάχυνση μίας ολιστικής ψηφιακής μετάβασης.

Η οικονομία και η κοινωνία μας έχουν σήμερα κλονιστεί εκ θεμελίων από την πανδημία του Covid-19. Αδιαμφισβήτητα, η τεχνολογία αποτελεί όπλο στα χέρια κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και πολιτών για διαχείριση της κρίσης. Η επόμενη μέρα για τον καθένα από εμάς εξαρτάται άμεσα από τα αντανακλαστικά αλλά και από την υπευθυνότητα που επιδεικνύουμε έναντι στις εξελίξεις. Μπροστά σε ένα αβέβαιο μέλλον, οι ψηφιακές λύσεις παρέχουν ασπίδα προστασίας και διασφαλίζουν την εξυπηρέτηση και την επικοινωνία με τους πολίτες∙ οδηγούν σε άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, ενδυνάμωση της αγοράς και ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Κάνω έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου όπως επιδείξουν πνεύμα συναίνεσης και συνεργασίας, ώστε, όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε τις πολλαπλές προκλήσεις που εγείρονται μπροστά μας, επενδύοντας στη ψηφιακή πολιτική, στον εκσυγχρονισμό και στην καινοτομία».

 

 
797