59.533 ασθενείς νοσηλεύτηκαν και απολύθηκαν από τα ΓΝ το 2020

1.045 ασθενείς νοσηλεύτηκαν και απολύθηκαν από τα Αγροτικά Νοσοκομεία Κυπερούντας και Πόλη σύμφωνα με την Στατιστική

Κατά το 2020, 59.533 ασθενείς νοσηλεύτηκαν και απολύθηκαν από τα γενικά νοσοκομεία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), ενώ 1.045 ασθενείς νοσηλεύτηκαν και απολύθηκαν  από τα Αγροτικά Νοσοκομεία Κυπερούντας και Πόλης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα αντίστοιχα δεδομένα για τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια δεν είναι διαθέσιμα δεδομένου ότι συμβλήθηκαν με το Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ) το 2ο εξάμηνο του 2020.

Το 2020, το ποσοστό καταλήψεως κλινών για τα γενικά νοσοκομεία του ΟΚΥπΥ ήταν 64,1%. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα αγροτικά νοσοκομεία κατά το 2020 ήταν 34,0%.

Τα νεοπλάσματα συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό 10,3% των απολυθέντων ασθενών από τα γενικά νοσοκομεία, ακολουθούν οι ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος με 7,4%, οι ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος και τα τραύματα, δηλητηριάσεις και συγκεκριμένα άλλα επακόλουθα από εξωτερικές αιτίες με 6,4% και οι ασθένειες του πεπτικού συστήματος και οι ασθένειες του ουροποιογεννητικού συστήματος με 5,0%. Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες συγκεντρώνουν ποσοστό 22,1%, ενώ για 37,4% των περιπτώσεων η διάγνωση δε δηλώθηκε.

Επισκέψεις Εξωτερικών Ασθενών

Κατά το 2020 στα πλαίσια του ΓεΣΥ πραγματοποιήθηκαν 6.016.478 επισκέψεις εξωτερικών ασθενών από τις οποίες 982.563 έγιναν στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων και κέντρων υγείας που υπάγονται στον ΟΚΥπΥ και 5.033.915 σε  ιατρούς του ιδιωτικού τομέα που έχουν συμβληθεί με το ΓεΣΥ. Όσον αφορά στο είδος επίσκεψης, 2.769.908 επισκέψεις έγιναν σε προσωπικούς ιατρούς και 3.246.570 επισκέψεις σε ειδικούς ιατρούς.

Επισκέψεις σε

Σύνολο

Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας ΟΚΥπΥ

Ιδιώτες Ιατροί ΓεΣΥ

Αρ.

%

Αρ.

%

Αρ.

%

Προσωπικούς ιατρούς

2.769.908

100,0%

466.232

16,8%

2.303.676

83,2%

Ειδικούς ιατρούς

3.246.570

100,0%

516.331

15,9%

2.730.239

84,1%

Σύνολο επισκέψεων

6.016.478

100,0%

982.563

16,3%

5.033.915

83,7%

Θάνατοι και Αιτίες Θανάτου

Κατά το 2020 είχαν καταγραφεί 6.579 θάνατοι κατοίκων Κύπρου και επισκεπτών, οι οποίοι συνέβηκαν στην Κύπρο. Ποσοστό 53,0% (3.487 θάνατοι) αφορούσε άνδρες και ποσοστό 47,0% (3.092 θάνατοι) αφορούσε γυναίκες. Οι κυριότερες αιτίες θανάτου ήταν οι ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος (28,5%), τα νεοπλάσματα (24,0%), οι ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος (9,5%), οι ασθένειες των ενδοκρινών αδένων, της θρέψης και του μεταβολισμού (7,6%), καθώς και τα τραύματα και δηλητηριάσεις από εξωτερικές αιτίες (4,7%). Οι υπόλοιπες αιτίες θανάτου ακολουθούν με χαμηλότερα ποσοστά.

 
357