Αυξάνονται παγκοσμίως οι τιμές των κατοικιών

Η παγκόσμια αύξηση των τιμών των κατοικιών ενισχύθηκε περαιτέρω το δεύτερο τρίμηνο του 2021

Την αυξητική τάση που παρατηρείται στις τιμές των κατοικιών καταγράφει, όπως και άλλοι φορείς, και η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) σε νέα της μελέτη.

Τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης συνοψίζονται στα εξής:

  • Η παγκόσμια αύξηση των τιμών των κατοικιών ενισχύθηκε περαιτέρω το δεύτερο τρίμηνο του 2021 σε πραγματικούς όρους, στο 4,8% σε ετήσια βάση, το υψηλότερο ποσοστό από την έναρξη της Μεγάλης Χρηματοπιστωτικής Κρίσης
  • Οι εξελίξεις στις τιμές των κατοικιών διέφεραν περαιτέρω μεταξύ των προηγμένων οικονομιών (όπου επιταχύνθηκαν περαιτέρω, στο 8,6% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2021) και των αναδυόμενων οικονομιών της αγοράς (μείωση στο 1,8%).
  • Σε πραγματικούς όρους, οι παγκόσμιες τιμές των κατοικιών υπερβαίνουν πλέον τα άμεσα επίπεδα μετά την κρίση κατά 24,5%.

Ειδικότερα, οι παγκόσμιες πραγματικές τιμές κατοικιών αυξήθηκαν συνολικά κατά 4,8% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2021, τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξής τους από τη Μεγάλη Χρηματοπιστωτική Κρίση (GFC) 2007–09.

Η ανάπτυξή τους ήταν ιδιαίτερα έντονη στις προηγμένες οικονομίες, 8,6% κατά μέσο όρο, από 7,2% το πρώτο τρίμηνο και 3,8% ένα χρόνο νωρίτερα.

Οι πραγματικές τιμές αυξήθηκαν πιο συγκρατημένα στις αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς , κατά 1,8% κατά μέσο όρο, από 2,6% το πρώτο τρίμηνο.

Υπήρχαν, ωστόσο, σημαντικές διαφορές μεταξύ των μεγάλων περιοχών των αναδυόμενων οικονομιών: η πραγματική αύξηση των τιμών των κατοικιών αυξήθηκε κατά 7,5 % στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ενώ κυμάνθηκε μεταξύ 0,7 % και 1,5 % στην αναδυόμενη Ασία, τη Λατινική Αμερική και τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Σε πραγματικούς όρους, οι παγκόσμιες τιμές των κατοικιών υπερβαίνουν πλέον τον άμεσο μέσο όρο μετά την κρίση κατά 24,5% και κατά 32,5% και 18,2% για τις προηγούμενες και αναπτυσόμενες οικονομίες αντίστοιχα).

G20
Μεταξύ των οικονομιών της G20, οι πραγματικές τιμές έχουν αυξηθεί σημαντικά από το 2010 –κατά 50% έως 65%– στην Ινδία, τον Καναδά, τη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Στο άλλο άκρο της κλίμακας, παραμένουν πολύ χαμηλότερα στην Ιταλία και τη Ρωσία, κατά περίπου 20% και 40% αντίστοιχα.

Προηγμένες οικονομίες
Συνολικά για την ομάδα των προηγμένων οικονομιών, οι τιμές των ακινήτων κατοικιών αυξήθηκαν κατά 8,6% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με 3,8% ένα χρόνο πριν.

Οι τιμές αυξήθηκαν ραγδαία στην Αυστραλία (+12%), στις Ηνωμένες Πολιτείες (+11%), στον Καναδά (+10%), στο Ηνωμένο Βασίλειο (+8%) και λιγότερο στην Ιαπωνία (+6%) . Οι τιμές των κατοικιών συνέχισαν να κινούνται ανοδικά με διψήφιο ποσοστό στη Νέα Ζηλανδία (+24%).

Στη ζώνη του ευρώ, ο πραγματικός πληθωρισμός των τιμών των κατοικιών σε ετήσια βάση ήταν ελαφρώς πιο συγκρατημένος (+5%), με σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ των κρατών μελών.

Παρέμεινε ισχυρή στην Ολλανδία (+11%) και στη Γερμανία (+8%), αλλά λιγότερο στην Πορτογαλία (+6%) και στη Γαλλία (+4%). Οι πραγματικές τιμές παρέμειναν σχεδόν σταθερές στην Ισπανία (+1%) και στην Ιταλία (–1%) .

Αναδυόμενες οικονομίες
Στον αντίποδα, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν πιο συγκρατημένα στις αναδυόμενες οικονομίες κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021, κατά 1,8% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με 2,6% ένα τρίμηνο πριν.

Ο πληθωρισμός των τιμών των κατοικιών παρέμεινε υποτονικός στην αναδυόμενη Ασία (+0,7%), με σημαντική διακύμανση μεταξύ των χωρών. Οι τιμές αυξήθηκαν στην Κορέα (+10%) και αυξήθηκαν μέτρια στην Κίνα (+2%), ενώ παρέμειναν σταθερές στην Ινδονησία και συνέχισαν να πέφτουν στην Ινδία (–3%) και τις Φιλιππίνες (–13%).

Ο πληθωρισμός των κατοικιών ήταν ελαφρώς ισχυρότερος στη Λατινική Αμερική συνολικά (+1,5% σε ετήσια βάση), λόγω της μέτριας αύξησης των τιμών στη Βραζιλία (+2%) και των δυναμικών εξελίξεων στη Χιλή (+8%).

Όσον αφορά την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, οι πραγματικές τιμές αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 7,5% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης ισχύος τους στην Τουρκία (+10%) και τη Ρωσία (+8%). Ο πληθωρισμός των τιμών των κατοικιών αυξήθηκε περαιτέρω στην Τσεχική Δημοκρατία (+11%).

Πηγή: ot