Citi: Καταιγίδες εν όψει σε χρηματιστήρια και οικονομίες

Προβλέπει σειρά από κυλιόμενες υφέσεις με την ύφεση στη ζώνη του ευρώ & στο Ηνωμένο Βασίλειο να ξεκινά τέλος του 2022

«Ακόμη και αν οι χρηματοπιστωτικές αγορές εμφανίζουν πιο εποικοδομητική εικόνα, παραμένουμε ανήσυχοι για τα θεμελιώδη μεγέθη της παγκόσμιας οικονομίας», εξηγεί η ομάδα οικονομικής ανάλυσης της Citi στην έκθεση του Αυγούστου για τις παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες και τις αγορές περιουσιακών στοιχείων.

«Η αίσθησή μας είναι ότι οι οικονομικές επιδόσεις είναι πιθανό να μαστίζονται από υψηλό πληθωρισμό, επιβράδυνση της αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ και ταχεία σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής για αρκετό καιρό ακόμη», επισημαίνει η Citi.

Η πρόβλεψη του Αυγούστου για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2022 παραμένει στο 2,9%, αλλά το 2023 έχει υποβαθμιστεί κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε 2,2%. Η πρόβλεψη για τον παγκόσμιο πληθωρισμό το 2022 έχει αυξηθεί κατά 0,1% στο 7,1% και το 2023 κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες  στο 5,4%, αντίστοιχα.

>>Διαβάστε επίσης: Citi: Λάθος το συμπέρασμα επιβράδυνσης αύξησης επιτοκίων της Fed<<

«Σε σχέση με τις προβλέψεις μας, ένα βασικό συστατικό που λείπει είναι μια πιο έντονη και άμεση ύφεση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επί του παρόντος πιστεύουμε ότι υπάρχει επαρκής δυναμική στην αμερικανική οικονομία ώστε η ανάπτυξη να συνεχιστεί και το επόμενο έτος, αν και με φθίνοντα ρυθμό», προβλέπει η Citi. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες εισέλθουν σε ύφεση νωρίτερα, για παράδειγμα στο πρώτο τρίμηνο του 2023, αυτό θα προσέθετε κρίσιμη μάζα στην παγκόσμια επιβράδυνση και πιθανότατα θα προκαλούσε ευρύτερη ύφεση.

Οι κίνδυνοι είναι έντονα στραμμένοι για χαμηλότερα

Σε σχέση με τη φαινομενικά πιο θετική ματιά των χρηματοπιστωτικών αγορών, η Citi παραμένει ανήσυχη για το ενδεχόμενο περαιτέρω ‘καταιγίδων’ μπροστά μας. Ενώ η βασική πρόβλεψη είναι ότι η παγκόσμια οικονομία θα αποφύγει οριακά την ύφεση, κρίνει ότι οι κίνδυνοι είναι έντονα στραμμένοι για χαμηλότερα. Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν μια εντονότερη από την προβλεπόμενη ύφεση στη ζώνη του ευρώ, την αποτυχία των κινεζικών αρχών να παρέχουν επαρκή κίνητρα και μια πιο γρήγορη εξασθένηση των καταναλωτικών δαπανών και των συνθηκών στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ. Κατά συνέπεια, επαναβεβαιώνει την άποψή της για πιθανότητες 50-50 για παγκόσμια ύφεση και υπογραμμίζει ότι αυτό αποτελεί σαφή και παρόντα κίνδυνο.

>>Διαβάστε επίσης: Citi: Οι πιθανότητες ύφεσης και οι οι νέες καταιγίδες<<

Τους τελευταίους μήνες, το περίγραμμα των παγκόσμιων επιδόσεων έχει μετατοπιστεί με δύο σημαντικούς τρόπους, αλλά κανένας από αυτούς δεν σηματοδοτεί επικείμενη βελτίωση των συνθηκών: πρώτον, ο βασικός μοχλός του πληθωρισμού φαίνεται να έχει μετακινηθεί από τα αγαθά στις υπηρεσίες. Ακόμη και έτσι, δεν είναι σαφές πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να υποχωρήσει ο πληθωρισμός αγαθών από τα ακόμη υψηλά επίπεδά του ή πόσο επίμονος θα αποδειχθεί ο πληθωρισμός υπηρεσιών και δεύτερον, και πιο ανησυχητικό, συσσωρεύονται ενδείξεις επιβράδυνσης της παγκόσμιας ανάπτυξης.

>>Διαβάστε επίσης: Citi: Έρχεται βαθιά ύφεση στην Ευρωζώνη<<

Τον Ιούλιο, ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) συνέχισε τη σταθερή πτωτική του πορεία. Ο δείκτης PMI υπηρεσιών μειώθηκε επίσης αισθητά, υπερκαλύπτοντας την άνοδό του για τον Ιούνιο. Η υποχώρηση αυτή υπογραμμίζει τις διαφαινόμενες ανησυχίες σχετικά με τη διάρκεια των δαπανών για υπηρεσίες, οι οποίες έχουν καταστεί σημαντική κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας ανάπτυξης. Και οι δύο αυτοί δείκτες PMI βρίσκονται τώρα λίγο πάνω από το όριο του 50 που σηματοδοτεί ύφεση.

Ενώ η παγκόσμια οικονομία προβλέπεται να αποφύγει μια πλήρη ύφεση, η Citi προβλέπει μια σειρά από κυλιόμενες υφέσεις σε επίπεδο χώρας, με την ύφεση στη ζώνη του ευρώ και στο Ηνωμένο Βασίλειο να ξεκινά στα τέλη του τρέχοντος έτους και στις Ηνωμένες Πολιτείες το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους. Παράλληλα, αναμένει επίσης ύφεση σε μια σειρά σημαντικών ανερχόμενων οικονομιών, συμπεριλαμβανομένων της Βραζιλίας, της Χιλής και της Πολωνίας.

Στις αγορές μετοχών, ο Rob Buckland της Citi εκτιμά ότι το φετινό πρώτο εξάμηνο κυριάρχησε η άνοδος των πραγματικών αποδόσεων και η συνακόλουθη μείωση των ακριβών περιοχών (ΗΠΑ) και τομέων (πληροφορική). Στο δεύτερο εξάμηνο, αναμένει ότι οι επενδυτές θα εστιάζουν ολοένα και περισσότερο στους κινδύνους για τα κέρδη ανά μετοχή. Οι κύριες προβλέψεις για την αύξηση των EPS φαίνονται υπερβολικά ανοδικές ενώ οι αναθεωρήσεις των κερδών δείχνουν καθαρές υποβαθμίσεις για μεγάλο μέρος του τρέχοντος έτους. Η προτίμηση της Citi είναι η άμυνα και οι κλάδοι της υγείας και των υπηρεσιών επικοινωνίας. Όσον αφορά τις περιοχές, προτιμούν τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο και οι στόχοι για την αγορά δείχνουν μονοψήφιο ποσοστό ανόδου για τον MSCI AC World κατά τους επόμενους 12 μήνες.

newmoney.gr

 
11843