ΔΝΤ: Ζωτικής σημασίας η στήριξη βιώσιμων επιχειρήσεων

Τι τονίζει το ΔΝΤ στην Έκθεση για την Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Σταθερότητα

Ζωτικής σημασίας παραμένει η στήριξη σε βιώσιμες επιχειρήσεις και η ομαλή ροή πιστώσεων στην οικονομία από τις τράπεζες, επισημαίνει το ΔΝΤ στην Έκθεση για την Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Σταθερότητα που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Το ΔΝΤ επισημαίνει ότι οι κίνδυνοι φερεγγυότητας παραμένουν αυξημένοι σε τομείς που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία (για παράδειγμα, μεταφορές και υπηρεσίες) και για τις μικρές επιχειρήσεις.

To ΔΝΤ διαπιστώνει ότι οι αθετήσεις πληρωμών και οι χρεοκοπίες έχουν μειωθεί, αλλά οι διαφορές εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ χωρών, μεγεθών επιχειρήσεων και τομέων. Όπως αναφέρει, οι ισολογισμοί των επιχειρήσεων γενικά ενισχύθηκαν και η κερδοφορία βελτιώθηκε. Μια φοβούμενη σημαντική αύξηση των πτωχεύσεων δεν έχει υλοποιηθεί, χάρη στη στοχευμένη δημοσιονομική στήριξη και την πρωτοφανή στήριξη νομισματικής πολιτικής.

Τα έσοδα έχουν αυξηθεί, με την κερδοφορία να ξεπερνά τα επίπεδα πριν από την πανδημία σε πολλές οικονομίες. Η οικονομική θέση των νοικοκυριών βελτιώθηκε και φαίνεται να είναι ισχυρότερη από ό, τι ήταν κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Τα νοικοκυριά επωφελήθηκαν από χαμηλότερα επιτόκια και στήριξη για το εισόδημα, συμπεριλαμβανομένων των μορατόριουμ πληρωμής χρέους σε ορισμένες χώρες.

Οι δείκτες εξυπηρέτησης του χρέους έχουν μειωθεί σε πολλές χώρες, μειώνοντας τον κίνδυνο αθέτησης των στεγαστικών και άλλων καταναλωτικών δανείων.

Η Έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Σταθερότητα αναφέρει ότι οι τράπεζες έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη στήριξη της ροής των πιστώσεων στην οικονομία κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ωστόσο, τα πιστοδοτικά κριτήρια παραμένουν περιοριστικά σε πολλές χώρες και αυτή η στάση των τραπεζών αναμένεται να επιμείνει εξαιτίας κινδύνων για τις πιστωτικές προοπτικές.

Όπως λέει το ΔΝΤ, αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα ή την προθυμία των τραπεζών να συμβάλουν στην ανάκαμψη μόλις αποσυρθούν τα μέτρα χρηματοδοτικής και δημοσιονομικής στήριξης. «Η επιβράδυνση των διεθνών τραπεζικών πιστωτικών ροών θα ήταν ιδιαίτερα επιζήμια για τις αναδυόμενες αγορές», τονίζει.

Το ΔΝΤ βλέπει επίσης ευκαιρίες και προκλήσεις από τα 3C, δηλ. COVID-19, Crypto και Climate. Ωστόσο, επισημαίνει την ανάγκη παγκόσμιας συντονισμένης προσπάθειας για την αντιμετώπιση κινδύνων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα ή να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Πηγή: newmoney

 
8995